ZPĚT

 
   
Název :  Akciová společnost pro zpracování hlíny, dřeva a výrobu elektřiny v Milevsku (AG zu Verarbeitung von Ton, Holz und Erzeugung von Elektrizität in Mühlhausen)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč - Dne 5.11.1936 snížena nominální hodnota na 40 Kč.
Město :  Milevsko
Datum :  12.4.1921
Emise :  II.
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  184 x 280 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost provozovala kruhovou cihelnu, pilu, elektrárnu a podílela se na zavedení elektřiny v Milevsku.
   
   
Avers :

   
Revers :

---