ZPĚT

 
   
Název :  Papírna akciové společnosti v Praze
 Papierfabrik-Actien-Gesellschaft in Prag
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

200

200

 Zlatých  
Město :  Praha
Datum :  31.8.1872
Emise :  I. - Zakladatelská akcie
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 253 x 410 mm - dvojlist
Poznámky :  Samotná společnost neměla dlouhého trvání. V roce 1873 zahájila výrobu papíru v papírně v Plzni a v důsledku krachu na vídeňské burze se o rok později (1874) dostala do konkurzu a výroba byla ukončena.
 V roce 1878 získala papírnu společnost P. Piette a zahájila výrobu hedvábného papíru, později i ostatních druhů papírů. V papírně byla testována Křižíkova elektrická oblouková lampa (patent získal v r. 1882 pod jménem Piette - Křižík). Postupem doby došlo k rozšíření továrny o další haly.
 V roce 1912 továrna začleněna do koncernu „Neusiedelské a.s. pro výrobu papírů“ (od r. 1923 "PRAŽSKÁ NEUSIEDELSKÁ", spojené továrny na papír, celulosu a dřevovinu akciová společnost ("PRAGER NEUSIEDLER" Vereinigte Papier-, Zellulose- und Holzstoff-Fabriken Aktiengesellschaft)) a od roku 1926 se dostala do koncernu "Bankovního domu Petschek a spol." a dále byla modernizována a rozšiřována. Po roce 1945 znárodněna a začleněna pod "Západočeské papírny n.p."
 V roce 1996 papírnu provozovala společnost "Plzeňská papírna a.s.", která se v roce 2004 dostala do konkurzu.
   
   
Avers :

Akcie Papírna akciové společnosti v Praze 1872, 200 Zlatých

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
..
Další obrázky :

Pohlednice Plzeňská papírna Piette, cca 1916

Pohlednice - Plzeňská papírna Piette, cca 1916.

.
.
.
.