ZPĚT

 
   
Název :  První brněnský akciový pivovar a sladovna
 Erste Brünner Actien-Brauerei und Malzfabrik
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč - Dne 2.10.1940 zvýšena nominální hodnota akcie na 800 Korun.
Město :  Brno
Datum :  1.1.1921
Emise :  VI.
Série :  ---
Náklad :  3 250 ks
Rozměr :  cca 363 x 250 mm - dvojlist
Katalog č. :  PA0044
Poznámky :  Společnost převzala pivovar firmy M. Hayek v Ivanovicích a později zakoupila Starobrněnský pivovar. Dnes Pivovar Starobrno, a.s.
   
   
Avers :

Akcie VI. emise První brněnský akciový pivovar a sladovna Brno 1921, 400 Kč

   
.
Revers :

---

   
.
.
.