ZPĚT

 
   
Název :  Union Commerciale Franco-Tchéco-Slovaque S.A. (Union obchodní francouzsko-česko-slovenská akciová společnost)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

500

 500

 Fr.  
Město :  Lyon
Datum :  15.10.1921
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  400 ks
Rozměr :  371 x 289 mm (včetně kupónového archu, který je součástí akcie)
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---