ZPĚT

 
   
Název :  Nákupní družstvo kloboučnické v Praze, zapsané společenstvo s omezeným ručením
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

1x

300

 300

   
Město :  Praha
Datum :  1.1.1920
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  190 x 154 mm
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---

   
.
.
.