ZPĚT

Státní spořitelna (později Česká státní spořitelna)

   
.
Název :  Státní spořitelna (později Česká státní spořitelna)
Typ :  Soukromý šek
Série :  ---
Vodoznak :  Ceninový papír s vodoznakem a vlákny (používaný ve 30. letech pro státní dluhopisy)
Poznámky :  ---
.
Avers :

. .
Revers :

.
.
.
.
Název :  Státní spořitelna (později Česká státní spořitelna)
Typ :  Soukromý šek
Série :  J
Vodoznak :  Není
Poznámky :  ---
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.