ZPĚT

Městská spořitelna na Královských Vinohradech (Städtische Sparkasse in Königliche Weinberge)
   
.
Název :  Městská spořitelna na Královských Vinohradech
Filiálka :  ---
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  Vydán v letech 1920 - 1929.
.
Avers :

Šek Městská spořitelna na Královských Vinohradech, cca 1920-1929

. .
Revers :

.
.
.
.
Název :  Městská spořitelna na Královských Vinohradech
Filiálka :  Hostivař (Sběrna a platebna v Hostivaři)
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  Vydán v letech 1920 - 1929.
.
Avers :

Šek Městská spořitelna na Královských Vinohradech, Hostivař, cca 1920-1929

.
Revers :

.
.
.
.