ZPĚT

Česká eskomptní banka a úvěrní ústav (Böhmische Escompte-Bank und Credit-Anstalt)

   
.
Název :  Böhmische Escompte-Bank und Credit-Anstalt in Prag (Česká eskomptní banka a úvěrní ústav v Praze)
Filiálka :  Praha
Typ :  Šek
Série :  ---
Poznámky :  ---
.
Avers :

. .
Revers :

---

.
.
.
.