ZPĚT

 
   
Název :  Česká státní spořitelna
Město :  Praha
Tiskárna :  ---
   
Avers :

   
Revers :

 ---

   
.
.
Avers :

  .
Revers :

---