ZPĚT

Šeky, poukázky, cestovní šeky
   
   Šeky (do roku 1953)
- Agrární banka Československá, Agrární banka (Agrar-Bank), Břeclav, Tábor
- Anglo-československá banka (Praha)
- Anglo-československá a Pražská úvěrní banka (Praha, Bratislava, Bělehrad, Bukurešť)
- Banka československých legií (Bank der Čechoslovakischen Legionen)
- Bank der Deutschen Arbeit A.G. (Liberec, Praha)
- Bankovní dům Krahulec v Praze (Bankhaus Krahulec in Prag)
- Bankovní jednota Československá v Berlíně (Berlín, Praha)
- C. k. priv. Banka pro země Rakouské v Praze (K.k.priv. Österreichische Länderbank, Filiale in Prag)
- Česká banka Union (Kraslice, Praha, Prostějov)
- Česká eskomptní banka v Praze (Böhmische Escompte-Bank in Prag)
- Česká průmyslová a hospodářská banka
- Česká průmyslová banka
- Českokamenická spořitelna v České Kamenici (Česká Kamenice)
- Československá obchodní banka v Praze (Tschechoslovakische Handelsbank in Prag)
- Cyrillo-Methodějská záložna v Brně z.s. s r.o.
- Deutsche Bank, Filiale Reichenberg, Reichenberg (Sudetenl)
- Fryštátská spořitelna ve Fryštátě (Freistädter Sparkasse in Freistadt, Frysztacka kasa oszczędności)
- Frýdlantský bankovní spolek W. Neumann & Co., Frýdlant (Frýdlant)
- K. k. priv. Bank & Wechselstuben-Actien-Gesellschaft „MERCUR“ (Teplice)
- Kassai Népbank ( Košická lidová banka)
- Kreditanstalt der Deutschen Reichenberg (Liberec)
- Landesbank u. Girozentrale für das Sudetenland Reichenberg (Liberec)
- Městská spořitelna Pardubice (Städtische Sparkasse Pardubitz)
- Městská spořitelna Pražská (Prager Städtische Sparkasse)
- Městská spořitelna v Hodoníně (Städtische Sparkasse in Göding)
- Městská spořitelna v Orlové (Vykýřovice)
- Moravská agrární a průmyslová banka, filiálka v Třebíči (Mährische Agrar- und Industrie-Bank, Filiale in Trebitsch)
- Moravská banka v Brně (Banque de Moravie), (Praha, Bratislava)
- Moravská lidová banka v Brně (Mährische Volksbank in Brünn)
- Moravsko-ostravská spořitelna v Moravské Ostravě (Mähr.-Ostrauer Sparkassa in Mährisch-Ostrau)
- Moravsko-Slezská banka (Praha)
- Národní záložna zemědělská v Brně (Troubsko)
- Občanská záložna v Dobříši, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Bürgerliche Vorschußkasse in Doberschisch, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
- Občanská záložna v Krči (Bürgerliche Vorschußkasse in Reuth)
- Občanská záložna v Úpici (Bürgerliche Sparkasse in Eipel)
. - Občanská záložna ve Frýdku (Občanská záložna v Českém Těšíně)
- Občanská záložna ve Vršovicích z. spol. s r.o. (Praha)
- Okresní spořitelna v Bílovci (Kreissparkasse Wagstadt), pobočka Studénka
- Okresní záložna hospodářská Nový Bydžov (Nový Bydžov)
- Okresní záložna hospodářská v Podbořanech
- Okresní záložna hospodářská v Roudnici nad Labem (Roudnice nad Labem)
- Poštovní úřad šekový
- Pražská súčtovací banka (Praha)
- Pražská úvěrní banka (Praha, Bratislava)
- Rumburská spořitelna v Rumburku (Rumburk)
- Slovanská záložna z. spol. s ruč. o. v Praze
- Slovenská banka (Slowakische Bank)
- Spořitelna a záložna v Praze
- Spořitelna česká zal. r. 1825 (Praha)
- Spořitelna města Šumperku (Šumperk)
- Spořitelna městská v Turnově (Städtische Sparkasse in Turnau)
- Spořitelna pražská (Praha)
- Stavební záložna v Praze II. (Praha)
- Strašnická záložna ve Strašnicích z.s. s r.o. (Straschnitzer Vorschusskasse in Straschnitz e. G.m.b.H.)
- Uhersko-česká průmyslová banka akc. spol. (Budapešť)
- Ústřední banka československých spořitelen v Praze (Zentralbank der čechoslovakischen Sparkassen in Prag)
. - Ústřední banka českých spořitelen v Praze (Praze, Vídeň)
- U. Z. U. Úvěrní a záložní ústav z. s. s r. o. Praha (Praha)
. - Vídeňský bankovní spolek (Brno, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Praha)
- Volksbank Braunau e. G. m. b. H. Braunau im Sudetengau (Broumov)
- Volksbank Haindorf e. G. m. b. H. Haindorf/Isergebirge, Sudetenland (Hejnice)
- Všeobecná záložna v Hořovicích, z.s. s r. Hořovice (Hořovice)
- Záložna československých lékařů (Praha)
- Zemská banka království Českého v Praze (Praha)
- Zemská banka (dříve Zemská banka království českého) v Praze
- Židovské úverné družstvo v Košiciach (Košicei Zsidó Hitelszövetkezet, Judische Kreditgenossenschaft in Kassa)
- Živnostenská banka (Praha, Bratislava, Bělehrad)
- Živnostenská záložna v Užhorodě
.
- Poukázky (žádanky, příkazy, atd.) - do roku 1953
- Česká eskomptní banka (Plzeň)
- Ústřední jednota českých hospodářských společenstev v království Českém z. spol. s o.r. (Praha)
- Vzájemná záložna v Náchodě z. s. s r. o. (Náchod)
.
.
  Ostatní šeky (do roku 1953)
- Česká banka v Praze (Böhmische Bank in Prag), reklamní šek, 1923
- Československá cestovní a dopravní kancelář, s. s r.o. (Čedok Praha)
- F. Červený a synové v Praze
- Marcel Schwob, Krása & spol., Praha II., Národní tř. 24
- Moravská banka v Brně (učební pomůcka)
- Národní banka československá (učební pomůcka)
.
.
   Šeky (1953 - 1989) 
- Česká státní spořitelna Praha, (okresní pobočka v Hodoníně)
- ČSOB a.s., Praha
- Státní banka československá
- Živnostenská banka n.p. (TUZEX)
.
.
   Cestovní šeky
- Národní banka československá
- Státní banka československá (60. léta)
- Státní banka československá (60.-70. léta)
- Státní banka československá (80. léta)
.
.
.
.