ZPĚT

 
   
Název :  Židovské úverné družstvo v Košiciach (Košicei Zsidó Hitelszövetkezet, Judische Kreditgenossenschaft in Kassa)
Město :  Košice
Tiskárna :  ---
   
Avers :

   
Revers :