ZPĚT

 
   
Název :  Občanská záložna v Dobříši, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Bürgerliche Vorschußkasse in Doberschisch, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
Město :  Dobříš (Doberschisch)
Tiskárna :  ---
   
Avers :

   
Revers :

---