ZPĚT

 
   
Název :  Fryštátská spořitelna ve Fryštátě (Freistädter Sparkasse in Freistadt, Frysztacka kasa oszczędności)
Město :  Fryštát
Tiskárna :  ---
   
Avers :

   
Revers :