ZPĚT

 
   
Název :  Anglo-Čechoslovakische Bank in Prag (Anglo-Československá banka v Praze)
Město :  ---
Tiskárna :  M. Schulz A.G., Prag T 172
   
Avers :

   
Revers :

---