ZPĚT

 
   
Název :  Městská spořitelna Pražská (Prager Städtische Sparkasse)
Město :  ---
Tiskárna :  ---
   
Avers :

   
Revers :

---

   
.
Název :  Městská spořitelna Pražská (Prager Städtische Sparkasse)
Město :  ---
Tiskárna :  ---
  .
Avers :

  .
Revers :

---

.
.
.
.