ZPĚT

 
   
Název :  Česká eskomptní banka v Praze (Böhmische Escompte-Bank in Prag)
Město :  ---
Tiskárna :  ---
   
Avers :

   
Revers :

---