ZPĚT

 
   
Název :  Živnostenská záložna v Užhorodě
Město :  Užhorod
Tiskárna :  ---
   
Avers :

   
Revers :

---