ZPĚT

 
   
Název :  Zemská banka (dříve Zemská banka království českého) v Praze
Město :  Chrudim
Tiskárna :  ---
   
Avers :

   
Revers :

 ---