ZPĚT

 
   
Název :  Strašnická záložna ve Strašnicích z.s. s r.o. (Straschnitzer Vorschusskasse in Straschnitz e. G.m.b.H.)
Město :  Praha
Tiskárna :  ---
   
Avers :

   
Revers :

---