ZPĚT

 
   
Název :  Městská spořitelna v Hodoníně (Städtische Sparkasse in Göding)
Město :  Hodonín
Tiskárna :  ---
   
Avers :

   
Revers :

 ---