ZPĚT

 
   
Název :  Záložna československých lékařů, filiálka Praha
Město :  ---
Tiskárna :  LIT. F.B. BATOVEC, PRAHA
   
Avers :

   
Revers :

 ---