ZPĚT

 
   
Název :  Spořitelna městská v Turnově (Städtische Sparkasse in Turnau)
Město :  ---
Tiskárna :  ---
   
Avers :

   
Revers :

 

   
.