ZPĚT

 
   
Název :  Friedländer Bankgesellschaft W. Neumann & Co., Friedland in Böhmen (Frýdlantský bankovní spolek W. Neumann & Co., Frýdlant)
Město :  ---
Tiskárna :  ---
   
Avers :

   
Revers :

 ---