ZPĚT

 
   
Název :  Městská spořitelna Pardubice (Städtische Sparkasse Pardubitz)
Město :  ---
Tiskárna :  J. Otto & Růžička
   
Avers :

   
Revers :

 ---