ZPĚT

 
   
Název :  Stavební záložna v Praze II.
Město :  Praha
Tiskárna :  ---
   
Avers :

   
Revers :  ---