ZPĚT

 
   
Název :  Rumburger Sparkasse in Rumburg (Rumburská spořitelna v Rumburku)
Město :  ---
Tiskárna :  ---
   
Avers :

   
Revers :

 ---