ZPĚT

 
   
Název :  Pražská úvěrní banka v Praze
Město :  Praha
Tiskárna :  M. Schulz a.s. Praha
  .
Avers :

  .
Revers :

---

  .
.
.
Název :  Pražská úvěrní banka, filiálka Bratislava
Město :  Bratislava
Tiskárna :  ---
   
Avers :

   
Revers :

 ---