ZPĚT

 
   
Název :  Pražská súčtovací banka
Město :  Praha
Tiskárna :  ---
   
Avers :

   
Revers :

 ---