ZPĚT

 
   
Název :  Občanská záložna ve Vršovicích z. spol. s r.o.
Město :  Praha (Vršovice)
Tiskárna :  ---
   
Avers :

   
Revers :

 ---

   
.
.
Název :  Občanská záložna ve Vršovicích z. spol. s r.o. (Bürgerliche Vorschusskasse in Werschowitz G.m.b.H.)
Město :  Praha (Vršovice)
Tiskárna :  OR - 452 (J. Otto & Růžička, Pardubice)
  .
Avers :

  .
Revers :

---

.
.