ZPĚT

 
   
Název :  Zemská banka království Českého v Praze
Město :  Praha
Tiskárna :  Hynek Fuchs v Praze
   
Avers :

   
Revers :

 ---