ZPĚT

 
   
Název :  Böhmische Escompte-Bank, Filiale in Pilsen (Česká eskomptní banka, filiálka v Plzni)
Město :  Pilsen (Plzeň)
Tiskárna :  Carl Maasch (Karl Neder), Pilsen
   
Avers :

   
Revers :  ---