ZPĚT

 
   
Název :  Böhm. Kamnitzer Sparkasse in Böhm. Kamnitz (Českokamenická spořitelna v České Kamenici)
Město :  Böhm. Kamnitz (Česká Kamenice)
Tiskárna :  Ed. Strache, Warnsdorf
   
Avers :

   
Revers :  ---