ZPĚT

 
   
Název :  Všeobecná záložna v Hořovicích, z.s. s r. Hořovice
Město :  Hořovice
Tiskárna :  ---
   
Avers :

   
Revers :

 ---