ZPĚT

 
   
Název :  Anglo-Československá a Pražská úvěrní banka
Město :  Filiálka Bratislava
Tiskárna :  M. Schulz A.S. Praha
   
Avers :

   
Revers :

 ---

   
.
.
Název :  Anglo-Československá a Pražská úvěrní banka v Praze
Město :  ---
Tiskárna :  ---
  .
Avers :

  .
Revers :

---

.
.
.
Název :  Banque Anglo-Tchécoslovaque et de Crédit de Prague (Anglo-Československá a Pražská úvěrní banka)
Město :  Beograd (Bělehrad)
Tiskárna :  ---
  .
Avers :

  .
Revers :

---

.
.
.
Název :  Banque Anglo-Tchécoslovaque et de Crédit de Prague (Anglo-Československá a Pražská úvěrní banka)
Město :  Bucuresti (Bukurešť)
Tiskárna :  ---
  .
Avers :

  .
Revers :

---