ZPĚT

Cenné papíry vydané v letech 1953 - 1989
   
  Akciové společnosti
  - CENTROTEX, akciová společnost pro zahraniční obchod (CENTROTEX, Aktiengesellschaft für Außenhandel), akcie, 100 000 Kčs
- CENTROTEX, akciová společnost pro zahraniční obchod (CENTROTEX, Aktiengesellschaft für Außenhandel), akcie, 1 000 000 Kčs
.
.
.
.
  Dluhopisy
 Bankovní dluhopisy
  - Státní banka československá (Staatsbank der Tschechoslowakei), obligace, 50 000 Kčs
- Státní banka československá (Staatsbank der Tschechoslowakei), obligace, 100 000 Kčs
.
.
 Státní dluhopisy (ČSSR)
- Štátny dlhopis Československej socialistickej republiky splatný 1970-1979, dluhopis (tzv. "Rehabilitační dluhopis"), 1 000 Kčs
- Státní dluhopis Československé socialistické republiky splatný 1972-1981, dluhopis (tzv. "Rehabilitační dluhopis"), 5 000 Kčs
.
.
..
..
..
..
..