ZPĚT

Victoria Security Printing a.s., Praha
  Expediční známka
   
Avers :  ---
Datum :  2002
Číslo :  US 000 000
Rozměr :  ?
   
AVERS :
   
REVERS :  Není