ZPĚT

   
.  
.

Vzorníky hlubotiskových barev společností Security – Columbian Banknote Co. (SCBN) a United States Banknote Co. (USBN)

 

Jedná se o americké ceninové tiskárny, jejiž hlavním produktem byl tisk cenných papírů, především akcií a dluhopisů, cenin a v menší míře i bankovek. Vzorníky mají podobu knížky, kde jednotlivé listy prezentují jeden odstín barvy. Zákazník si mohl vybrat nejen barvu, ale i giloš pro "orámování" akcie, dluhopisu atd.

.    

 

Security – Columbian Banknote Co.  
.    
  United States Banknote Co.