ZPĚT

 Novinky na stránkách
..
.

14.1.2018

 Přidány nové akcie a dluhopisy:
- Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 1 000 Kč, 1936
- Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 10 000 Kč, 1936
- Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 50 000 Kč, 1936
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), 1.8.1919
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), 1.12.1919
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), 1929
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), bankovní dlužní úpis, 1911
- Živnostenská banka (Gewerbebank), 1 000 K, bankovní dlužní úpis, bez data
- Živnostenská banka (Gewerbebank), 20 000 K, bankovní dlužní úpis, bez data
.
.

11.1.2018

 Aktualizace stránek a doplnění o nové šeky:
- Šeky vydané do roku 1953
- Šeky vydané po roce 1953
- Cestovní šeky
.
.

7.11.2017

 Přidány nové akcie:
- Pozemková banka v Praze (Prager Bodenbank)
- Podkarpatská banka akc. spol. v Užhorodě (Podkarpatskij bank AG. in Ungwar; Подкарпатскій Банкь Ужгородь)
.
.

21.10.2017

 Přidána nová akcie:
- INTERPHARMA akc. spol. pro chemickou výrobu (INTERPHARMA AG für chemische Erzeugung)
.
.

14.9.2017

 Přidána nová akcie:
- ODE - Velkoobchodní akciová společnost v Plzni (ODE - Grosshandels-Aktiengesellschaft, Pilsen)
.
.

12.7.2017

 Přidána nová akcie:
- Akciová společnost pro spracování draselnatých louhů (Kaliwerke, Aktiengesellschaft, později Akciová společnost pro zpracování draselných louhů v Kolíně)
.
.

7.7.2017

 Doplněny dolarové dluhopisy:
- City of Carlsbad (City of Karlovy Vary), Municipal external loan of 1924 (Město Karlovy Vary, Zahraniční obecní půjčka z roku 1924), 500 Dolarů
- City of Carlsbad (City of Karlovy Vary), Municipal external loan of 1924 (Město Karlovy Vary, Zahraniční obecní půjčka z roku 1924), 1 000 Dolarů
- City of Greater Prague, 7,50 % Mortgage Loan of 1922 (Město Velká Praha, 7,50 % hypotekární půjčka města Velké Prahy z r. 1922), 500 Dolarů
- City of Greater Prague, 7,50 % Mortgage Loan of 1922 (Město Velká Praha, 7,50 % hypotekární půjčka města Velké Prahy z r. 1922), 1 000 Dolarů
- Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922), 100 Dolarů, 1922
- Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922), 500 Dolarů, 1922
- Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922), 100 Dolarů, 1924
- Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922), 500 Dolarů, 1924
.
.

6.7.2017

 Přidány a doplněny akcie:
- Société Belge de Charbonnages de Bohême Société Anonyme, požitková akcie
- Société Belge de Charbonnages de Bohême Société Anonyme, prioritní akcie
.
.

13.5.2017

 Přidány a doplněny akcie:
- Erste Aktienbrauerei in Eger (První akciový pivovar v Chebu)
- Troppauer Zucker-Raffinerie-Actien-Gesellschaft (Opavská akciová společnost pro raffinování cukru), 1914
- Troppauer Zucker-Raffinerie-Actien-Gesellschaft (Opavská akciová společnost pro raffinování cukru), 1921
.
.

27.4.2017

 Přidány akcie:
- Ar. Maróthi takarékpénztári részvénytársulat (Zlatomoravecká sporitelňa účastinná spoločnosť)
- Lévai takarékpénztár részvény-társulat (Levická sporiteľňa účastinná spoločnosť)
- Lévai takarék-és hitelintézet (Levická sporiteľňa a úverový ústav)
.
.

20.4.2017

 Přidán podílový list
- LAKOVAR, chemická továrna, společnost s ručením obmezeným v Hradci Králové (LAKOVAR, chemische Fabrik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Königgrätz)
.
.

14.4.2017

 Přidána akcie:
- BOHEMIA, československá zahraniční banka v Praze (BOHEMIA, Czechoslovak foreign banking corporation Prague)
.
.

5.3.2017

 Přidány akcie:
- MORAVIA, továrny na pletené výrobky a.s. (MORAVIA, fabrique de tricotages S.A., Belgrade), 1920
- MORAVIA, továrny na pletené výrobky a.s. (MORAVIA, fabrique de tricotages S.A., Belgrade), 1921
.
.

26.2.2017

 Přidány a doplněny dluhopisy:
- Brünner Local-Eisenbahn-Gesellschaft (Společnost Brněnské místní dráhy), 200 K
- Brünner Local-Eisenbahn-Gesellschaft (Společnost Brněnské místní dráhy), 500 K
- Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989, 1 000 Kčs
- Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989, 5 000 Kčs
- Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989, 10 000 Kčs
- Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989, 50 000 Kčs
- Tělocvičná jednota "SOKOL" v Červeném Kostelci (Turnverein „SOKOL“ in Rothkosteletz)
.
.

19.2.2017

 Přidány a doplněny akcie:
- Ditmar Urbach akc. spol. (Ditmar Urbach A.-G.)
- Hamburger a spol., akciová společnost v Bruntálu (Hamburger & Co., Aktiengesellschaft in Freudenthal)
- Josef Frankl, akc. spol. v Uherském Hradišti (Josef Frankl, AG in Ungarisch Hradisch)
- KÁRPÁTIA kőolajfinomitó részvénytarsaság (KÁRPÁTIA Petroleumraffinerie Actiengesellschaft; KÁRPÁTIA petrolejová rafinerie akc. spol.)
- Nagy Tapolcsány-Bossány-Trencséni helyi érdekű vasút részvénytársaság (Nagy Tapolcsány-Bossány-Trencséner Localeisenbahn Actien-Gesellschaft; Miestna dráha Topoľčany-Bošany-Trenčín účast. spoločnosť)
- PILSENA, akciová společnost na úpravu a barvení kožešin v Plzni (PILSENA, Rauhwarenzurichterei und Färberei AG in Pilsen)
- První česká akciová společnost pro výrobu skla (Erste Böhmische Glasindustrie Aktien- Gesellschaft)
- Rolnická akciová továrna na stroje, slévárna a kotlárna Ed. Kokora a spol. v Přerově (Maschienenfabrik Ed. Kokora & Comp. AG in Prerau)
.
.