ZPĚT

 Novinky na stránkách
..
.
2.12.12018  Přidány nové šeky:
- Spořitelna města Čáslavě, Filiálka Golčův Jeníkov
- Okresní záložna hospodářská v Nymburce (Landwirtschaftliche Bezirksvorschusskasse in Neuenburg an der Elbe)
- Státní banka československá (SBČS) - Soukromé šeky vydané v 50. až 80. letech
- Státní banka československá (SBČS) - Soukromé šeky vydané v 50. až 80. letech - zúčtovací šeky (tzv. "červené šeky")
.
.

13.11.2018

 Přidána nová akcie:
- FR. ODKOLEK, akciová společnost parní mlýn a továrna na chléb (FR. ODKOLEK, Aktiengesellschaft Dampfmühle und Brotfabrik), akcie, 1912 (zakladatelská akcie)
.
.

11.11.2018

 Přidány nová akcie a dluhopis:
- Tekovská Ľudová Banka Úč. Spol. (Barsmegyei Népbank Részvénytársaság), akcie
- Barsmegyei Népbank Részvénytársaság (Tekovská Ľudová Banka Úč. Spol.), akcie
- Hospodárska úč. spol. pre priemysel cukorný v Nitre (Landwirtschaftliche Zuckerindustrie A.G., Nitra), akcie
- Štátna konverzná pôžička Slovenskej republiky (Staatliche Konversionsanleihe der Slowakischen Republik, Szlovák köztársaság 4,50%-os állami átváltási kölcsöne), 100 Ks, 1942
.
.

6.11.2018

 Přidána nová akcie a dluhopis:
- Glaceries et Charbonnages de Bohême Société Anonyme (Ancienne firme Andreas Ziegler's Sohn) (Akciová společnost továren zrcadlového skla a uhelných dolů v Čechách (dříve firma Andreas Ziegler's Sohn)), dluhopis
- Société Anonyme des Glaceries et Charbonnages de Bohême (Ancienne firme Andreas Ziegler's Sohn) (Akciová společnost továren zrcadlového skla a uhelných dolů v Čechách (dříve firma Andreas Ziegler's Sohn)), akcie
.
.

28.10.2018

 Přidána nová akcie:
- Národní podnik obchodní a průmyslový, akc. spol. v Praze (Nationale Handels- und Industrie-Unternehmung AG in Prag)
.
.

14.10.2018

 Přidána nová akcie:
- Helenenhof Imperial-Hotel Aktiengesellschaft (Helenin Dvůr Hotel "Imperial" akciová společnost), akcie
.
.

13.10.2018

 Přidána nová akcie:
- Montan- und Industrialwerke vormals Joh. Dav. Starck (Dolové a průmyslové závody dříve Jan Dav. Starck), akcie
.
.

2.10.2018

 Přidána nová akcie:
- Účastinná spoločnosť DYNAMIT NOBEL (Aktiengesellschaft DYNAMIT NOBEL), akcie, 1x 400 Ks, 1942
.
.

29.9.2018

 Přidány a doplněny akcie:
- Banskobystrická kúpeľná účastinárska spoločnosť, akcie
- Levická Sporivá Banka Úč. Spol. (Lévai Takarékbank Részv. Társ., Lewenzer Sparbank AG.), akcie
- TRANOSCIUS, účastinná spoločnosť v Liptovskom Sv. Mikuláši (Tranoscius, Aktiengesellschaft in Liptau-Sankt-Nikolaus), akcie, 1941
- Zsolnai Cement és Mészgyár Részvény-Társaság (Zsolnaer Cement und Kalkfabrik Akcien-Gesellschaft, Žilinská účastinná spoločnosť na výrobu cementu a vápna), akcie
- Židovské úverné družstvo v Košiciach (Košicei Zsidó Hitelszövetkezet, Judische Kreditgenossenschaft in Kaschau), podílový list, 1935
.
.

28.9.2018

 Přidána nová akcie a podílový list:
- Nagylucska és Vidéke Takarékpénztár Részvénytársaság (Spořitelna pro Velké Loučky a okolí akciová společnost, Sporitelňa pro Veľké Lučky a okolie účastinárska spoločnost), akcie
- Živnostenská záložna družstvo s obmezeným ručením v Užhorodě, podílový list
.
.

9.9.2018

 Přidány nové šeky:
- Česká eskomptní banka a úvěrní ústav (Böhmische Escompte-Bank und Credit-Anstalt)
- Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB, ČEKOBANKA), bankovní šek
- EKOAGROBANKA, a.s. (EAGB, a.s. nebo EAGBanka, a.s.), soukromý šek
- Komerční banka, a.s. (dříve Komerční banka, státní peněžní ústav, KB), soukromý šek zaručeného šekového systému
- MONETA Money Bank, a.s., soukromý šek
.
.

30.8.2018

 Přidány a doplněny akcie:
- Gesellschaft zum Baue von Arbeiter-Wohnungen (Společnost pro stavbu dělnických obydlí), akcie
- Společný cukrovar podřipský v Roudnici, akcie, 1872
- Společný cukrovar podřipský v Roudnici, akcie, 1935
.
.

15.8.2018

 Upraveny a rozděleny čs. státní dluhopisy:
- Půjčka obrany státu z roku 1936 (Amortisable Staatsverteidigungsanleihe, Štátna umoriteľná pôžička obrany štátu, Állami államvédelmi törlesztéses kölcsön)
- Unifikační půjčka z roku 1936 (Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe; Štátna umoriteľná pȏžička unifikačná; Állami egységesítési törlesztéses kölcsön)
.
.

11.8.2018

 Přidány nové akcie a podílové listy:
- Elektrárenský svaz středolabských okresů, společnost s obmezeným ručením, podílový list, 1917
- Elektrárenský svaz středolabských okresů, společnost s r. o., podílový list, 1926
- Konsumní družstvo všeúřednické a osob se stálým platem pro Kolín a okolí, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
- LAKO, nákupní a výrobní družstvo mistrů lakýrníků, natěračů a malířů písma v Praze, zapsané společenstvo s obmezeným ručením, podílový list
- Radium-Kurhaus-Aktiengesellschaft St. Joachimsthal, akcie, 1910
- Radium-Kurhaus-Aktiengesellschaft St. Joachimsthal, prioritní akcie, 1916
.
.

25.7.2018

 Přidány nové akcie:
- Sdružení kinomajitelů BIOGRAFIA akciová společnost v Praze (Verenigung der Kinobesitzer Biografia AG in Prag), akcie, 1x 250 Kč
- Sdružení kinomajitelů BIOGRAFIA akciová společnost v Praze (Verenigung der Kinobesitzer Biografia AG in Prag), akcie, 10x 250 Kč (2 500 Kč)
.
.

5.7.2018

 Přidány nové akcie:
- Rosická báňská společnost (Rossitzer Bergbau-Gesellschaft), později Rosická báňská společnost Láska Boží, kmenová akcie
- Rosická báňská společnost (Rossitzer Bergbau-Gesellschaft), později Rosická báňská společnost Láska Boží, prioritní akcie
.
.

1.7.2018

 Přidány nové akcie:
- Pražská měďárna, kabelovna a elektrotechnické závody "Křižík", akc. spol. (Prager Metall-, Kabel- und Elektrotechnische Werke "Křižík" AG), 400 K, 24.2.1941
- Pražská měďárna, kabelovna a elektrotechnické závody "Křižík", akc. spol. (Prager Metall-, Kabel- und Elektrotechnische Werke "Křižík" AG), 10 000 K, 24.2.1941
- Pražská měďárna, kabelovna a elektrotechnické závody "Křižík", akc. spol. (Prager Metall-, Kabel- und Elektrotechnische Werke "Křižík" AG), 400 K, 24.6.1941
.
.

22.4.2018

 Přidána nová akcie a podílový list:
- Česká obchodní společnost (Böhmische Handelsgesellschaft), akcie
- Blei- und Zinkerz-Gewerkschaft "Gabe Gottes Zeche" zu Karlsdorf in Mähren (Těžařstvo Dar boží u Karlova), kuksový list (podílový list)
.
.

21.4.2018

 Přidána nová akcie:
- Západočeské továrny kaolinové-šamotové a slovenské závody magnezitové akc. spol. v Praze (Westböhmische Caolin- Chamotte- und slowakische Magnesitwerke AG. in Prag), 10 000 Kč
.
.

7.4.2018

 Přidány nové dluhopisy:
- Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 1 000 Kč, 4,50% komunální dlužní úpis
- Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 10 000 Kč, 4,50% komunální dlužní úpis
- Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 5 000 Kč, 5,00% komunální dlužní úpis
- Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 1 000 Kč, vydání pro Slovensko a Podkarpatskou Rus
- Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 10 000 Kč, vydání pro Slovensko a Podkarpatskou Rus
- Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 500 Kč, 5,00% meliorační dlužní úpis
.
.

14.1.2018

 Přidány nové akcie a dluhopisy:
- Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 1 000 Kč, 1936
- Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 10 000 Kč, 1936
- Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 50 000 Kč, 1936
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), 1.8.1919
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), 1.12.1919
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), 1929
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), bankovní dlužní úpis, 1911
- Živnostenská banka (Gewerbebank), 1 000 K, bankovní dlužní úpis, bez data
- Živnostenská banka (Gewerbebank), 20 000 K, bankovní dlužní úpis, bez data
.
.

11.1.2018

 Aktualizace stránek a doplnění o nové šeky:
- Šeky vydané do roku 1953
- Šeky vydané po roce 1953
- Cestovní šeky
.
.

7.11.2017

 Přidány nové akcie:
- Pozemková banka v Praze (Prager Bodenbank)
- Podkarpatská banka akc. spol. v Užhorodě (Podkarpatskij bank AG. in Ungwar; Подкарпатскій Банкь Ужгородь)
.
.

21.10.2017

 Přidána nová akcie:
- INTERPHARMA akc. spol. pro chemickou výrobu (INTERPHARMA AG für chemische Erzeugung)
.
.

14.9.2017

 Přidána nová akcie:
- ODE - Velkoobchodní akciová společnost v Plzni (ODE - Grosshandels-Aktiengesellschaft, Pilsen)
.
.

12.7.2017

 Přidána nová akcie:
- Akciová společnost pro spracování draselnatých louhů (Kaliwerke, Aktiengesellschaft, později Akciová společnost pro zpracování draselných louhů v Kolíně)
.
.

7.7.2017

 Doplněny dolarové dluhopisy:
- City of Carlsbad (City of Karlovy Vary), Municipal external loan of 1924 (Město Karlovy Vary, Zahraniční obecní půjčka z roku 1924), 500 Dolarů
- City of Carlsbad (City of Karlovy Vary), Municipal external loan of 1924 (Město Karlovy Vary, Zahraniční obecní půjčka z roku 1924), 1 000 Dolarů
- City of Greater Prague, 7,50 % Mortgage Loan of 1922 (Město Velká Praha, 7,50 % hypotekární půjčka města Velké Prahy z r. 1922), 500 Dolarů
- City of Greater Prague, 7,50 % Mortgage Loan of 1922 (Město Velká Praha, 7,50 % hypotekární půjčka města Velké Prahy z r. 1922), 1 000 Dolarů
- Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922), 100 Dolarů, 1922
- Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922), 500 Dolarů, 1922
- Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922), 100 Dolarů, 1924
- Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922), 500 Dolarů, 1924
.
.

6.7.2017

 Přidány a doplněny akcie:
- Société Belge de Charbonnages de Bohême Société Anonyme, požitková akcie
- Société Belge de Charbonnages de Bohême Société Anonyme, prioritní akcie
.
.

13.5.2017

 Přidány a doplněny akcie:
- Erste Aktienbrauerei in Eger (První akciový pivovar v Chebu)
- Troppauer Zucker-Raffinerie-Actien-Gesellschaft (Opavská akciová společnost pro raffinování cukru), 1914
- Troppauer Zucker-Raffinerie-Actien-Gesellschaft (Opavská akciová společnost pro raffinování cukru), 1921
.
.

27.4.2017

 Přidány akcie:
- Ar. Maróthi takarékpénztári részvénytársulat (Zlatomoravecká sporitelňa účastinná spoločnosť)
- Lévai takarékpénztár részvény-társulat (Levická sporiteľňa účastinná spoločnosť)
- Lévai takarék-és hitelintézet (Levická sporiteľňa a úverový ústav)
.
.

20.4.2017

 Přidán podílový list
- LAKOVAR, chemická továrna, společnost s ručením obmezeným v Hradci Králové (LAKOVAR, chemische Fabrik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Königgrätz)
.
.

14.4.2017

 Přidána akcie:
- BOHEMIA, československá zahraniční banka v Praze (BOHEMIA, Czechoslovak foreign banking corporation Prague)
.
.

5.3.2017

 Přidány akcie:
- MORAVIA, továrny na pletené výrobky a.s. (MORAVIA, fabrique de tricotages S.A., Belgrade), 1920
- MORAVIA, továrny na pletené výrobky a.s. (MORAVIA, fabrique de tricotages S.A., Belgrade), 1921
.
.

26.2.2017

 Přidány a doplněny dluhopisy:
- Brünner Local-Eisenbahn-Gesellschaft (Společnost Brněnské místní dráhy), 200 K
- Brünner Local-Eisenbahn-Gesellschaft (Společnost Brněnské místní dráhy), 500 K
- Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989, 1 000 Kčs
- Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989, 5 000 Kčs
- Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989, 10 000 Kčs
- Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989, 50 000 Kčs
- Tělocvičná jednota "SOKOL" v Červeném Kostelci (Turnverein „SOKOL“ in Rothkosteletz)
.
.

19.2.2017

 Přidány a doplněny akcie:
- Ditmar Urbach akc. spol. (Ditmar Urbach A.-G.)
- Hamburger a spol., akciová společnost v Bruntálu (Hamburger & Co., Aktiengesellschaft in Freudenthal)
- Josef Frankl, akc. spol. v Uherském Hradišti (Josef Frankl, AG in Ungarisch Hradisch)
- KÁRPÁTIA kőolajfinomitó részvénytarsaság (KÁRPÁTIA Petroleumraffinerie Actiengesellschaft; KÁRPÁTIA petrolejová rafinerie akc. spol.)
- Nagy Tapolcsány-Bossány-Trencséni helyi érdekű vasút részvénytársaság (Nagy Tapolcsány-Bossány-Trencséner Localeisenbahn Actien-Gesellschaft; Miestna dráha Topoľčany-Bošany-Trenčín účast. spoločnosť)
- PILSENA, akciová společnost na úpravu a barvení kožešin v Plzni (PILSENA, Rauhwarenzurichterei und Färberei AG in Pilsen)
- První česká akciová společnost pro výrobu skla (Erste Böhmische Glasindustrie Aktien- Gesellschaft)
- Rolnická akciová továrna na stroje, slévárna a kotlárna Ed. Kokora a spol. v Přerově (Maschienenfabrik Ed. Kokora & Comp. AG in Prerau)
.
.