ZPĚT

 Novinky na stránkách
..
.

14.10.2019

 Přidána nová akcie, podílový list:
- Zwierzina'sche Steinkohlen-Gewerkschaft (Zwierzinovo kamenouhelné těžířstvo), list na důlní podíl (Kux-Schein)
- MERKUR, továrna na cukrovinky, čokoládu a pečivo akciová společnost v Č. Budějovicích (MERKUR, Zuckerwaren-Schokolade umd Gebäck-Fabrik Actien-Gesellschaft in Budweis), akcie, III. emise, 1920
.
.

5.10.2019

 Přidána nová akcie, podílový list a dluhopis:
- Raškovická mechanická tkalcovna, akciová společnost v Raškovicích (Raschkowitzer mechanische Weberei Aktiengesellschaft in Raschkowitz), akcie
- Občanská záložna na Král. Vinohradech, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Bürgerliche Vorschußkasse in Königliche Weinberge, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
- Klub československých turistů (KČST), odbor Liberec (Klub Tschechoslowakischer Touristen), 250 Kč
.
.

28.9.2019

 Přidána nová akcie a šek:
- Všeobecná banka Účastinný spolok v Lučenci (Általámos Bank Rt., Losonc, Allgemeine Bank AG. in Lizenz), akcie, 1910
- Národná banka účastinná spoločnosť, dříve Zvolenská ľudová banka účastinná spoločnosť (Nationalbank Actiengesellschaft, früher Altsohler Volksbank Actiengesellschaft)
.
.

22.9.2019

 Přidány nové dluhopisy:
- Čtvrtá státní půjčka republiky Československé - slosovatelná (Štvrtá štátna pôžička republiky Československej - slósovateľná, Vierte verlosbare Staatsanleihe der Čechoslovakischen Republik, Csehszlovák köztársaság negyedik állami - sorsolási kölcsöne), 75 Kč, 1922
- Čtvrtá státní půjčka republiky Československé - slosovatelná (6% slósovateľná štvrtá štátna pôžička republiky Československej, 6% verlosbare vierte Staatsanleihe der Čechoslovakischen Republik, 6%-os Csehszlovák köztársasági negyedik állami - sorsolási kölcsön), 75 Kč, 1922
.
.
30.8.2019

 Přidána nová akcie:

- Böhmische Union-Bank (Česká banka Union), akcie, 100 Zlatých, 1884
.
.
25.7.2019

 Přidány nové akcie:

- Místní dráha Kostelec-Telč (Localbahn Wolframs-Teltsch)
- Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn, Kolej północna Ferdynanda), celá požitková akcie, 1934
- Société Vinicole, spojené vinné závody, akc. spol. (Société Vinicole, Vereinigte Weinunternehmungen A.-G.), akcie
.
.

27.6.2019

 Přidány nové akcie:
- Novozámska sporobanka úč. spol. (Érsekujvári Takarékbank R. T.), akcie
- Slovenská banka (Slovakische Bank, Slovák Bank), akcie, 1919
- Slovenská ľudová banka (Slovakische Volksbank, Slovák Népbank), akcie
.
.
22.6.2019

 Přidány nové akcie a dluhopis:

- Union Commerciale Franco-Tchéco-Slovaque S.A., akcie, 1921
- Union Commerciale Franco-Tchéco-Slovaque S.A., požitkový list, 1921
- Zaručená konversní půjčka rakouské vlády 1934-1959 (Garantierte Österreichische Konversionsanleihe 1934-1959, Austrian government guaranteed conversion loan 1934-1959), 10 000 Kč, 1934
.
.

9.6.2019

 Přidána nová akcie a dva dluhopisy:
- Uhersko-Česká průmyslová banka akciová společnost (Magyar-Cseh Iparbank Részvénytársaság, Ungarisch-Böhmische Industrial-Bank Aktiengesellschaft), akcie, 5x 15 Pengő, 1926
- Český akciový hypoteční ústav (Böhmische Aktien-Hypothekar-Anstalt), zástavní list
- Wiener Bank-Verein (Vídeňský bankovní spolek), 200 Korun
.
.

4.6.2019

 Přidány nové akcie a dluhopisy:
- Hohenfurther elektrische Lokalbahn (Vyšebrodská elektrická místní dráha), kmenová akcie, 200 K
- Hohenfurther elektrische Lokalbahn (Vyšebrodská elektrická místní dráha), kmenová akcie, 10 000 K
- Východočeská 5% zemská investiční půjčka elektrisační z roku 1921 v částce 30,000.000.- Kč (5% Ostböhmische Landes-Elektrifizierungs-Anleihe vom Jahre 1921 in der Höhe von 30,000.000 Kč), 10 000 Kč, 1921
- Ústřední elektrárny, akciová společnost v Praze (Zentralelektrizitätswerke, Aktiengesellschaft in Prag), dluhopis, 1943
.
.

19.5.2019

 Přidány nové akcie:
- Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde gegründeten Kunstverein für Böhmen (Společnost vlasteneckých přátel umění založený uměleckým spolkem pro Čechy), akcie, 1876
- Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde gegründeten Kunstverein für Böhmen (Společnost vlasteneckých přátel umění založený uměleckým spolkem pro Čechy), akcie, 1877
.
.

8.5.2019

 Přidány nové akcie a dluhopis:
- Ungvölgyi helyi érdekü vasút Részvénytársaság (Ungthal-Local-Eisenbahn-Actien-Gesellschaft, Akciová společnost místní dráhy v údolí Uže), požitkový list, 1927
- Beregszászi Hitelintézet (Berehovský úvěrní ústav akc. spol.), akcie
- Gróf Csáky László Prakfalvi Vas- és Acélgyár Részvénytársaság ( Graf Ladislaus Csáky Eisen- und Stahlwerk zu Prakendorf Aktiengesellschaft), akcie
- Skodawerke, Actiengesellschaft in Pilsen (Škodovy závody, akciová společnost v Plzni), akcie, 1914
- Egyesült Wernstadti és Győri Textilipar-Részvénytársaság (Vereinigte Wernstädter und Győrer Textilindustie-Aktiengesellschaft, Spojené verneřické a rábské textilní závody akciová společnost), akcie, 200 K, 1917
- Strumpf- und Wirkwarenfabriken Teplitz-Chemnitz-Vigognespinnerei Auperschin Wolf Blumberg Söhne A.-G., základní akcie, 25x 200 Kč
- Česká Rodina, podílní list - obligace, 5 K
.
.

18.4.2019

 Přidány nové šeky:
- Živnostenská banka pro Čechy a Moravu, šek
- Československá obchodní banka, a.s., ČSOB, ČEKOBANKA (Československá obchodná banka, účastinná spoločnosť), cestovní šeky, 25, 100, 200 a 500 Kčs
.
.

7.4.2019

 Přidána nová akcie:
- Banka československých legií (Bank der tschechoslovakischen Legionen), akcie, 5x 200 Kč
.
.

26.3.2019

 Přidány nové akcie a dluhopisy:
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), akcie, 1x 200 Kč, 1929
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), bankovní dlužní úpis, 500 K, 1911
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), bankovní dlužní úpis, 1 000 K, 1911
.
.

26.2.2019

 Přidány nová akcie:
- Akciová společnost pro zpracování hlíny, dřeva a výrobu elektřiny v Milevsku (AG zu Verarbeitung von Ton, Holz und Erzeugung von Elektrizität in Mühlhausen), akcie, I. emise, 1920
- Akciová společnost pro zpracování hlíny, dřeva a výrobu elektřiny v Milevsku (AG zu Verarbeitung von Ton, Holz und Erzeugung von Elektrizität in Mühlhausen), akcie, II. emise, 1921
- ASTA, akciová společnost továrny akkumulátorů (ASTA, Akkumulatoren-Fabrik Akt.-Ges.), akcie
- SILSTA, akciová stavební společnost (SILSTA, Aktienbaugesellschaft), akcie
- PRAGOSA, Pražská akciová společnost pro obchod zbožím (PRAGOSA, prager Warenhandels-Aktiengesellschaft), akcie
.
.

26.1.2019

 Přidány nové šeky a galerie cenných papírů vydaných po roce 1993:
- Živnostenská banka, a.s. (dříve Živnostenská banka, národní podnik) - Soukromý šek vydaný londýnskou pobočkou Živnostenské banky.
- Komerční banka, a.s. (dříve Komerční banka, státní peněžní ústav), KB - Soukromé šeky série O, R a S.
- Investiční banka, akciová společnost
- Galerie cenných papírů vydaných po roce 1993 (známé společnosti, zajímavé grafické provedení, návrhy, chybotisky, ... atd.)
.
.

2.12.12018

 Přidány nové šeky:
- Spořitelna města Čáslavě, Filiálka Golčův Jeníkov
- Okresní záložna hospodářská v Nymburce (Landwirtschaftliche Bezirksvorschusskasse in Neuenburg an der Elbe)
- Státní banka československá (SBČS) - Soukromé šeky vydané v 50. až 80. letech
- Státní banka československá (SBČS) - Soukromé šeky vydané v 50. až 80. letech - zúčtovací šeky (tzv. "červené šeky")
.
.

13.11.2018

 Přidána nová akcie:
- FR. ODKOLEK, akciová společnost parní mlýn a továrna na chléb (FR. ODKOLEK, Aktiengesellschaft Dampfmühle und Brotfabrik), akcie, 1912 (zakladatelská akcie)
.
.

11.11.2018

 Přidány nové akcie a dluhopis:
- Tekovská Ľudová Banka Úč. Spol. (Barsmegyei Népbank Részvénytársaság), akcie
- Barsmegyei Népbank Részvénytársaság (Tekovská Ľudová Banka Úč. Spol.), akcie
- Hospodárska úč. spol. pre priemysel cukorný v Nitre (Landwirtschaftliche Zuckerindustrie A.G., Nitra), akcie
- Štátna konverzná pôžička Slovenskej republiky (Staatliche Konversionsanleihe der Slowakischen Republik, Szlovák köztársaság 4,50%-os állami átváltási kölcsöne), 100 Ks, 1942
.
.

6.11.2018

 Přidána nová akcie a dluhopis:
- Glaceries et Charbonnages de Bohême Société Anonyme (Ancienne firme Andreas Ziegler's Sohn) (Akciová společnost továren zrcadlového skla a uhelných dolů v Čechách (dříve firma Andreas Ziegler's Sohn)), dluhopis
- Société Anonyme des Glaceries et Charbonnages de Bohême (Ancienne firme Andreas Ziegler's Sohn) (Akciová společnost továren zrcadlového skla a uhelných dolů v Čechách (dříve firma Andreas Ziegler's Sohn)), akcie
.
.

28.10.2018

 Přidána nová akcie:
- Národní podnik obchodní a průmyslový, akc. spol. v Praze (Nationale Handels- und Industrie-Unternehmung AG in Prag)
.
.

14.10.2018

 Přidána nová akcie:
- Helenenhof Imperial-Hotel Aktiengesellschaft (Helenin Dvůr Hotel "Imperial" akciová společnost), akcie
.
.

13.10.2018

 Přidána nová akcie:
- Montan- und Industrialwerke vormals Joh. Dav. Starck (Dolové a průmyslové závody dříve Jan Dav. Starck), akcie
.
.

2.10.2018

 Přidána nová akcie:
- Účastinná spoločnosť DYNAMIT NOBEL (Aktiengesellschaft DYNAMIT NOBEL), akcie, 1x 400 Ks, 1942
.
.

29.9.2018

 Přidány a doplněny akcie:
- Banskobystrická kúpeľná účastinárska spoločnosť, akcie
- Levická Sporivá Banka Úč. Spol. (Lévai Takarékbank Részv. Társ., Lewenzer Sparbank AG.), akcie
- TRANOSCIUS, účastinná spoločnosť v Liptovskom Sv. Mikuláši (Tranoscius, Aktiengesellschaft in Liptau-Sankt-Nikolaus), akcie, 1941
- Zsolnai Cement és Mészgyár Részvény-Társaság (Zsolnaer Cement und Kalkfabrik Akcien-Gesellschaft, Žilinská účastinná spoločnosť na výrobu cementu a vápna), akcie
- Židovské úverné družstvo v Košiciach (Košicei Zsidó Hitelszövetkezet, Judische Kreditgenossenschaft in Kaschau), podílový list, 1935
.
.

28.9.2018

 Přidána nová akcie a podílový list:
- Nagylucska és Vidéke Takarékpénztár Részvénytársaság (Spořitelna pro Velké Loučky a okolí akciová společnost, Sporitelňa pro Veľké Lučky a okolie účastinárska spoločnost), akcie
- Živnostenská záložna družstvo s obmezeným ručením v Užhorodě, podílový list
.
.

9.9.2018

 Přidány nové šeky:
- Česká eskomptní banka a úvěrní ústav (Böhmische Escompte-Bank und Credit-Anstalt)
- Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB, ČEKOBANKA), bankovní šek
- EKOAGROBANKA, a.s. (EAGB, a.s. nebo EAGBanka, a.s.), soukromý šek
- Komerční banka, a.s. (dříve Komerční banka, státní peněžní ústav, KB), soukromý šek zaručeného šekového systému
- MONETA Money Bank, a.s., soukromý šek
.
.

30.8.2018

 Přidány a doplněny akcie:
- Gesellschaft zum Baue von Arbeiter-Wohnungen (Společnost pro stavbu dělnických obydlí), akcie
- Společný cukrovar podřipský v Roudnici, akcie, 1872
- Společný cukrovar podřipský v Roudnici, akcie, 1935
.
.

15.8.2018

 Upraveny a rozděleny čs. státní dluhopisy:
- Půjčka obrany státu z roku 1936 (Amortisable Staatsverteidigungsanleihe, Štátna umoriteľná pôžička obrany štátu, Állami államvédelmi törlesztéses kölcsön)
- Unifikační půjčka z roku 1936 (Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe; Štátna umoriteľná pȏžička unifikačná; Állami egységesítési törlesztéses kölcsön)
.
.

11.8.2018

 Přidány nové akcie a podílové listy:
- Elektrárenský svaz středolabských okresů, společnost s obmezeným ručením, podílový list, 1917
- Elektrárenský svaz středolabských okresů, společnost s r. o., podílový list, 1926
- Konsumní družstvo všeúřednické a osob se stálým platem pro Kolín a okolí, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
- LAKO, nákupní a výrobní družstvo mistrů lakýrníků, natěračů a malířů písma v Praze, zapsané společenstvo s obmezeným ručením, podílový list
- Radium-Kurhaus-Aktiengesellschaft St. Joachimsthal, akcie, 1910
- Radium-Kurhaus-Aktiengesellschaft St. Joachimsthal, prioritní akcie, 1916
.
.

25.7.2018

 Přidány nové akcie:
- Sdružení kinomajitelů BIOGRAFIA akciová společnost v Praze (Verenigung der Kinobesitzer Biografia AG in Prag), akcie, 1x 250 Kč
- Sdružení kinomajitelů BIOGRAFIA akciová společnost v Praze (Verenigung der Kinobesitzer Biografia AG in Prag), akcie, 10x 250 Kč (2 500 Kč)
.
.

5.7.2018

 Přidány nové akcie:
- Rosická báňská společnost (Rossitzer Bergbau-Gesellschaft), později Rosická báňská společnost Láska Boží, kmenová akcie
- Rosická báňská společnost (Rossitzer Bergbau-Gesellschaft), později Rosická báňská společnost Láska Boží, prioritní akcie
.
.

1.7.2018

 Přidány nové akcie:
- Pražská měďárna, kabelovna a elektrotechnické závody "Křižík", akc. spol. (Prager Metall-, Kabel- und Elektrotechnische Werke "Křižík" AG), 400 K, 24.2.1941
- Pražská měďárna, kabelovna a elektrotechnické závody "Křižík", akc. spol. (Prager Metall-, Kabel- und Elektrotechnische Werke "Křižík" AG), 10 000 K, 24.2.1941
- Pražská měďárna, kabelovna a elektrotechnické závody "Křižík", akc. spol. (Prager Metall-, Kabel- und Elektrotechnische Werke "Křižík" AG), 400 K, 24.6.1941
.
.

22.4.2018

 Přidána nová akcie a podílový list:
- Česká obchodní společnost (Böhmische Handelsgesellschaft), akcie
- Blei- und Zinkerz-Gewerkschaft "Gabe Gottes Zeche" zu Karlsdorf in Mähren (Těžařstvo Dar boží u Karlova), kuksový list (podílový list)
.
.

21.4.2018

 Přidána nová akcie:
- Západočeské továrny kaolinové-šamotové a slovenské závody magnezitové akc. spol. v Praze (Westböhmische Caolin- Chamotte- und slowakische Magnesitwerke AG. in Prag), 10 000 Kč
.
.

7.4.2018

 Přidány nové dluhopisy:
- Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 1 000 Kč, 4,50% komunální dlužní úpis
- Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 10 000 Kč, 4,50% komunální dlužní úpis
- Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 5 000 Kč, 5,00% komunální dlužní úpis
- Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 1 000 Kč, vydání pro Slovensko a Podkarpatskou Rus
- Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 10 000 Kč, vydání pro Slovensko a Podkarpatskou Rus
- Zemská banka (dříve Zemská banka království Českého) (Landesbank (früher Landesbank des Königreiches Böhmen)), 500 Kč, 5,00% meliorační dlužní úpis
.
.

14.1.2018

 Přidány nové akcie a dluhopisy:
- Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 1 000 Kč, 1936
- Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 10 000 Kč, 1936
- Státní pokladniční poukázka republiky Československé, 50 000 Kč, 1936
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), 1.8.1919
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), 1.12.1919
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), 1929
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), bankovní dlužní úpis, 1911
- Živnostenská banka (Gewerbebank), 1 000 K, bankovní dlužní úpis, bez data
- Živnostenská banka (Gewerbebank), 20 000 K, bankovní dlužní úpis, bez data
.
.

11.1.2018

 Aktualizace stránek a doplnění o nové šeky:
- Šeky vydané do roku 1953
- Šeky vydané po roce 1953
- Cestovní šeky
.
.

7.11.2017

 Přidány nové akcie:
- Pozemková banka v Praze (Prager Bodenbank)
- Podkarpatská banka akc. spol. v Užhorodě (Podkarpatskij bank AG. in Ungwar; Подкарпатскій Банкь Ужгородь)
.
.

21.10.2017

 Přidána nová akcie:
- INTERPHARMA akc. spol. pro chemickou výrobu (INTERPHARMA AG für chemische Erzeugung)
.
.

14.9.2017

 Přidána nová akcie:
- ODE - Velkoobchodní akciová společnost v Plzni (ODE - Grosshandels-Aktiengesellschaft, Pilsen)
.
.

12.7.2017

 Přidána nová akcie:
- Akciová společnost pro spracování draselnatých louhů (Kaliwerke, Aktiengesellschaft, později Akciová společnost pro zpracování draselných louhů v Kolíně)
.
.

7.7.2017

 Doplněny dolarové dluhopisy:
- City of Carlsbad (City of Karlovy Vary), Municipal external loan of 1924 (Město Karlovy Vary, Zahraniční obecní půjčka z roku 1924), 500 Dolarů
- City of Carlsbad (City of Karlovy Vary), Municipal external loan of 1924 (Město Karlovy Vary, Zahraniční obecní půjčka z roku 1924), 1 000 Dolarů
- City of Greater Prague, 7,50 % Mortgage Loan of 1922 (Město Velká Praha, 7,50 % hypotekární půjčka města Velké Prahy z r. 1922), 500 Dolarů
- City of Greater Prague, 7,50 % Mortgage Loan of 1922 (Město Velká Praha, 7,50 % hypotekární půjčka města Velké Prahy z r. 1922), 1 000 Dolarů
- Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922), 100 Dolarů, 1922
- Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922), 500 Dolarů, 1922
- Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922), 100 Dolarů, 1924
- Czechoslovak State Loan of 1922 (Československá státní půjčka z roku 1922), 500 Dolarů, 1924
.
.

6.7.2017

 Přidány a doplněny akcie:
- Société Belge de Charbonnages de Bohême Société Anonyme, požitková akcie
- Société Belge de Charbonnages de Bohême Société Anonyme, prioritní akcie
.
.

13.5.2017

 Přidány a doplněny akcie:
- Erste Aktienbrauerei in Eger (První akciový pivovar v Chebu)
- Troppauer Zucker-Raffinerie-Actien-Gesellschaft (Opavská akciová společnost pro raffinování cukru), 1914
- Troppauer Zucker-Raffinerie-Actien-Gesellschaft (Opavská akciová společnost pro raffinování cukru), 1921
.
.

27.4.2017

 Přidány akcie:
- Ar. Maróthi takarékpénztári részvénytársulat (Zlatomoravecká sporitelňa účastinná spoločnosť)
- Lévai takarékpénztár részvény-társulat (Levická sporiteľňa účastinná spoločnosť)
- Lévai takarék-és hitelintézet (Levická sporiteľňa a úverový ústav)
.
.

20.4.2017

 Přidán podílový list
- LAKOVAR, chemická továrna, společnost s ručením obmezeným v Hradci Králové (LAKOVAR, chemische Fabrik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Königgrätz)
.
.

14.4.2017

 Přidána akcie:
- BOHEMIA, československá zahraniční banka v Praze (BOHEMIA, Czechoslovak foreign banking corporation Prague)
.
.

5.3.2017

 Přidány akcie:
- MORAVIA, továrny na pletené výrobky a.s. (MORAVIA, fabrique de tricotages S.A., Belgrade), 1920
- MORAVIA, továrny na pletené výrobky a.s. (MORAVIA, fabrique de tricotages S.A., Belgrade), 1921
.
.

26.2.2017

 Přidány a doplněny dluhopisy:
- Brünner Local-Eisenbahn-Gesellschaft (Společnost Brněnské místní dráhy), 200 K
- Brünner Local-Eisenbahn-Gesellschaft (Společnost Brněnské místní dráhy), 500 K
- Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989, 1 000 Kčs
- Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989, 5 000 Kčs
- Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989, 10 000 Kčs
- Státní půjčka umořitelná 1960 - 1989, 50 000 Kčs
- Tělocvičná jednota "SOKOL" v Červeném Kostelci (Turnverein „SOKOL“ in Rothkosteletz)
.
.

19.2.2017

 Přidány a doplněny akcie:
- Ditmar Urbach akc. spol. (Ditmar Urbach A.-G.)
- Hamburger a spol., akciová společnost v Bruntálu (Hamburger & Co., Aktiengesellschaft in Freudenthal)
- Josef Frankl, akc. spol. v Uherském Hradišti (Josef Frankl, AG in Ungarisch Hradisch)
- KÁRPÁTIA kőolajfinomitó részvénytarsaság (KÁRPÁTIA Petroleumraffinerie Actiengesellschaft; KÁRPÁTIA petrolejová rafinerie akc. spol.)
- Nagy Tapolcsány-Bossány-Trencséni helyi érdekű vasút részvénytársaság (Nagy Tapolcsány-Bossány-Trencséner Localeisenbahn Actien-Gesellschaft; Miestna dráha Topoľčany-Bošany-Trenčín účast. spoločnosť)
- PILSENA, akciová společnost na úpravu a barvení kožešin v Plzni (PILSENA, Rauhwarenzurichterei und Färberei AG in Pilsen)
- První česká akciová společnost pro výrobu skla (Erste Böhmische Glasindustrie Aktien- Gesellschaft)
- Rolnická akciová továrna na stroje, slévárna a kotlárna Ed. Kokora a spol. v Přerově (Maschienenfabrik Ed. Kokora & Comp. AG in Prerau)
.
.