ZPĚT

 Novinky na stránkách
..
.

6.3.2022

 Přidán nový podílový list:
- Caroli Gewerkschaft in Grünlas (Těžařstvo Caroli v Loučkách), kuksový list - list na důlní podíl, 1873
.

20.2.2022

 Přidány nové dluhopisy:
- Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik (Ústřední banka německých spořitelen v Československé republice), komunální dluhopis, 200 Kč
- Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik (Ústřední banka německých spořitelen v Československé republice), komunální dluhopis, 10 000 Kč
.

13.2.2022

 Přidána nová akcie:
- COSMANOS spojené továrny textilní a tiskárny látek (COSMANOS Vereinigte Textil- und Druckfabriken), akcie, 5x 400 Kč, 1925
.

6.2.2022

 Přidán nový podílový list:
- Caroli Gewerkschaft in Grünlas (Těžařstvo Caroli v Loučkách), kuksový list - list na důlní podíl, 1866
.

5.2.2022

 Přidán nový dluhopis a rentový list:
- Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn), 10 000 Korun, II. vydání 1944
- Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn), rentový list, 1942
.

30.1.2022

 Přidán nový podílový list:
- Hnědouhelný závod Pomoc Boží v Dubňanech (Braunkohlenbergbau Hilfe Gotteszeche in Dubnian), kuksový list - list na důlní podíl
.

25.1.2022

 Přidány nové akcie, podílový list a dluhopis:
- Fraţii Stollwerck Societate Anonimă (Bratia Stollwerckovia úč. spol.), hromadná akcie
- POLITIKA, závod tiskařský a vydavatelský v Praze, společenstvo zapsané s ručením obmezeným (POLITIKA Druckerei und Verlagsunternehmen registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), hromadný podílový list, 1940, 20 000 Korun
- Strumpf- und Wirkwarenfabriken Teplitz-Chemnitz-Vigognespinnerei Auperschin Wolf Blumberg Söhne A.-G., akcie, 100x 200 Kč
- Stadtgemeinde Karlsbad (Městská obec Karlovy Vary), 1 000 Marek, 1892
.

23.1.2022

 Přidán nový podílový list:
- Zieditz-Haberspirker Braun- und Glanzkohlengewerkschaft in Zieditz (Citicko-Habartovské hnědouhelné těžařstvo v Citicích), kuksový list - list na důlní podíl
.

16.1.2022

 Přidán nový podílový list:
- Witkowitzer Bergbau-und-Eisenhütten Gewerkschaft (Vítkovické horní a hutní těžířstvo), certifikát - podílový list, 10 podílů
.

9.1.2022

 Přidána nová akcie:
- POSISTA, podnikatelství silničních staveb, akc. spol. (POSISTA, Strassenbau Unternehmung A. G.), akcie
.

2.1.2022

 Přidána nová akcie:
- Erste Brünner Actien-Brauerei und Malzfabrik (První brněnský akciový pivovar a sladovna), akcie, III. emise, 1891
.

26.12.2021

 Přidána nová akcie:
- Karlovotýnské akciové továrny stavebních hmot (Karlsteiner Baumaterialienfabriken A.-G.), akcie
.

19.12.2021

 Přidána nová akcie:
- Králodvorská cementárna akciová společnost (Königshofer Cement-Fabrik Actiengesellschaft), akcie, 1923
.

12.12.2021

 Přidána nová akcie:
- Sudetenländische Bergbau Aktiengesellschaft (Sudetozemská báňská akciová společnost, Sudetozemská důlní akciová společnost), akcie
.

5.12.2021

 Přidána nová akcie:
- České montanní podniky akciová společnost (Böhmische Montanwerke Aktien Gesellschaft), akcie
.

28.11.2021

 Přidána nová akcie:
- TELEGRAFIA československá továrna na telegrafy a telefony, akciová společnost v Praze (TELEGRAFIA tschechoslovakische Aktiengesellschaft für Telegraphen und Telepfonerzeugung in Prag), akcie, II. emise - 1920, 1x 200 Kč
.

21.11.2021

 Přidána nová akcie:
- Reichenberg-Maffersdorfer und Gablonzer Brauereien Aktien-Gesellschaft (Liberecko-Vratislavické a Jablonecké pivovary akciová společnost), akcie, 500 RM
.

14.11.2021

 Přidán nový dluhopis a podílové listy:
- Družstvo ku zřízení sokolského domu pro tělocv. jednotu SOKOL v Přibyslavi, členský diplom
- Tělocvičná jednota SOKOL v Praze I., dlužní úpis, 100 Kč
- Tělocvičná jednota SOKOL v Týnci nad Labem, podílový list
.

7.11.2021

 Přidána nová akcie:
- Stomfai róm. kath. polgári körnek takarék-,önsegélyző-és hitel szövetkezete (Spar- Selbsthilfs- und Credit-Genossenschaft des Stomfaer Röm. Kath. Bürgerlichen Club's; "Spořitelní, svépomocné a úvěrní společenstvo"), akcie
.

31.10.2021

 Přidána nová akcie:
- Slovenský Denník účastinárska spoločnosť, akcie, II. emise
.

24.10.2021

 Přidán nový kuksový list:
- Vítkovické horní a hutní těžířstvo (Witkowitzer Bergbau und Eisenhütten Gewerkschaft), kuksový list - list na důlní podíl
.

17.10.2021

 Přidána nová akcie:
- Západočeský báňský akciový spolek (Westböhmischer Bergbau-Actien-Verein), akcie
.

10.10.2021

 Přidán nový dluhopis:
- Město Aš (5,50% Zápůjčka města Aše z roku 1921; 5,50% Anleihe der Stadt Asch 1921), 1 000 Kč
.

3.10.2021

 Přidána nová akcie:
- Tüll- und Spitzenfabrik Aktiengesellschaft (Továrna na tyl a krajky akciová společnost), akcie
.

26.9.2021

 Přidána nová akcie:
- Vereinigte Ascher Färbereien Aktiengesellschaft (Spojené ašské barvírny akciová společnost), akcie, 100 RM
.

19.9.2021

 Přidány nové dluhopisy:
- Lit. B - 3,50% Slosovatelný státní železniční dluhopis republiky Československé (Verlosbare Staatseisenbahnschuldverschreibung der Tschechoslowakischen Republik), 2 000 Kč, 1928
- Lit. D - 4,00% Slosovatelný státní dluhopis republiky Československé (Verlosbare Staatsschuldverschreibung der Tschechoslowakischen Republik), 10 000 Kč, 1928
.

12.9.2021

 Přidána nová akcie:
- SOLO spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny (SOLO Vereinigte tschechoslowakische Zündholz- und chemische Fabriken A. G.; SOLO złączone czeskosłowackie akcyjne fabryki zapałek i fabryki chemiczne), akcie, 1922
.

4.9.2021

 Přidány nové akcie:
- Čokoládové závody "DELI" akc. spol. (Schokoladewerke "DELI" Akt. Ges.), akcie, 25x 200 Kč (5 000 Kč), 1920
- Čokoládové závody "DELI" akc. spol. (Schokoladewerke "DELI" Akt. Ges.), akcie, 1x 200 Kč, 1921
.

29.8.2021

 Přidán nový podílový list:
- Spar- und Creditverein der CONCORDIA registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung in Reichenberg, podílový list, 1911
.

22.8.2021

 Přidán nový podílový list:
- Tetschner Lagerhaus-Gesellschaft eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung ("Společnost děčínského skladiště zapsané společenstvo s ručením obmezeným"), podílový list
.

15.8.2021

 Přidána nová akcie:
- Poldina Huť (Poldihütte), akcie, 20x 1 000 Korun (20 000 K), 1940
.

8.8.2021

 Přidána nová akcie:
- Česká společnost pro výrobu olejů (Böhmische Oel-Industrie-Gesellschaft), akcie
.

31.7.2021

 Přidána nová akcie:
- Aktiengesellschaft für Dentalindustrie (Akciová společnost pro průmysl dentální), akcie
.

25.7.2021

 Přidána nová akcie:
- SPHINX Vereinigte Emaillierwerke und Metallwarenfabriken A. G. (SFINX spojené smaltovny a továrny na kovové zboží akc. spol.), akcie, 1942
.

18.7.2021

 Přidána nová akcie:
- Nordösterreichische bank für Industrie, Handel und Landwirtschaft in Brünn (Severorakouská banka pro průmysl, obchod a zemědělství v Brně), akcie
.

11.7.2021

 Přidány nové akcie:
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 10x 500 K, 1943
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 100x 500 K, 1943
.

3.7.2021

 Přidány nové šeky:
- Česká eskomptní banka (Böhmische Escompte-Bank)
- Dejvická záložna v Dejvicích (Dejwitzer Vorschusskasse in Dejwitz)
- Občanská záložna v Lomnici nad Popelkou (Okresní záložna hospodářská v Lomnici nad Popelkou)
- Živnostenská záložna, z. s. s r. o. v Hrotovicích (Gewerbe-Vorschusskasse, r. G. m. b. H., in Hrottowitz)
.

27.6.2021

 Přidána nová akcie:
- Cukrovary Schoeller a spol. akc. spol. (Zuckerfabriken Schoeller & Co. A. G.), akcie
.

20.6.2021

 Přidána nová akcie:
- Cukrovar akciové společnosti v Přelouči (Zuckerfabrik der Aktiengesellschaft in Prelauc), akcie
.

13.6.2021

 Přidána nová akcie:
- Ofen- und Tonwarenfabrik vormals L. & C. Hardtmuth Aktiengesellschaft (Továrna na kamna a šamotové zboží dříve L. & C. Hardtmuth akciová společnost), akcie, 1942
.

5.6.2021

 Přidána nová akcie:
- Kassa-Somodi Kőszénbánya-Részvénytársaság (Kaschau-Somodier Steinkohlen-Bergbau-Actien-Gesellschaft), zatímní list na polovinu akcie
.

30.5.2021

 Přidána nová akcie:
- Zettlitzer Kaolinwerke-Aktiengesellschaft in Zettlitz bei Karlsbad (Sedlecké kaolinové závody, akciová společnost v Sedlci u Karlových Varů), akcie
.

23.5.2021

 Přidána nová akcie:
- Pražská paroplavební společnost (Prager Dampf-Schiffarts-Gesellschaft), akcie, 1930
.

16.5.2021

 Přidána nová akcie:
- Dřevodělná akciová společnost v Praze (Holzbearbeitungs- Aktiengesellschaft in Prag), akcie
.

9.5.2021

 Přidána nová akcie:
- MORAVIA oděvní průmysl, akciová společnost v Prostějově (MORAVIA Kleiderindustrie Aktien-Gesellschaft in Prostějov), akcie
.

2.5.2021

 Přidány nové akcie:
- Egyesült Wernstadti és Győri Textilipar-Részvénytársaság (Vereinigte Wernstädter und Győrer Textilindustrie-Aktiengesellschaft, Spojené verneřické a rábské textilní závody akciová společnost), akcie, 200 K, 1912
- Egyesült Wernstadti és Győri Textilipar-Részvénytársaság (Vereinigte Wernstädter und Győrer Textilindustrie-Aktiengesellschaft, Spojené verneřické a rábské textilní závody akciová společnost), akcie, 25x 200 K, prosinec 1917
.

25.4.2021

 Přidány nové akcie:
- Mildenauer Kammgarnspinnerei Anton Richter's Söhne Aktiengesellschaft (Mildenavská přádelna na česané příze Antonína Richtera synové akciová společnost), akcie, 5x 200 RM (1 000 RM)
- Mildenauer Kammgarnspinnerei Anton Richter's Söhne Aktiengesellschaft (Mildenavská přádelna na česané příze Antonína Richtera synové akciová společnost), akcie, 20x 200 RM (4 000 RM)
- Mildenauer Kammgarnspinnerei Anton Richter's Söhne Aktiengesellschaft (Mildenavská přádelna na česané příze Antonína Richtera synové akciová společnost), akcie, 50x 200 RM (10 000 RM)
- 23.5.2021 - K akciím přidána pohlednice továrny z roku cca 1900.
.

18.4.2021

 Přidána nová akcie:
- Česká průmyslová banka (Böhmische Industrial-Bank, Banque industrielle de Bohème), akcie
.

11.4.2021

 Přidána nová akcie:
- Akciový pivovar a sladovna v Hořicích (Aktienbrauerei und Malzfabrik in Horschitz), akcie, 1917
.
4.4.2021

 Přidány nové dluhopisy:

- Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (Besondere Fonds zur Milderung der Verluste aus den Nachkriegsverhältnissen), 100 Kč, 1926
- Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (Besondere Fonds zur Milderung der Verluste aus den Nachkriegsverhältnissen), 4 000 Kč, 1926
- Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (Besondere Fonds zur Milderung der Verluste aus den Nachkriegsverhältnissen), 10 000 Kč, 1926
.

28.3.2021

 Přidány nové akcie:
- Úvěrová pojišťovna, akc. spol. (Kreditversicherungsanstalt A. G.), akcie
- Sudetendeutsche Union, Versicherungs-Aktiengesellschaft in Reichenberg (Sudetoněmecká Union, pojišťovací akciová společnost v Liberci), akcie, 1x 500 RM
.

21.3.2021

 Přidána nová akcie:
- Brünner Kammgarn-Spinnerei (Brněnská přádelna česané příze), kmenová akcie
.

14.3.2021

 Přidána nová akcie:
- Schenker & Co. Aktiengesellschaft (Schenker a spol. akciová společnost), akcie
.

7.3.2021

 Přidány nové podílové listy - kuksové listy:
- Braunkohlengewerkschaft Brunozeche in Weisskirchlitz ("Hnědouhelné těžařstvo dolu Bruno v Novosedlicích"), kuksový list - list na důlní podíl
- Středočeské kamenouhelné těžařstvo v Praze (Mittelböhmische Steinkohlengewerkschaft in Prag), kuksový list - list na důlní podíl
.

28.2.2021

 Přidána nová akcie a podílový list:
- LEGIOGRAFIE, grafické a vydavatelské podniky legionářské akc. spol. (LEGIOGRAFIE Graphische und Verlags-Unternehmungen der Legionäre A.-G.), akcie
- Knihtiskárna Löschner a spol. společnost s ručením obmezeným (Buchdruckerei Löschner & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung), podílový list, 1926
..

21.2.2021

 Přidána nová akcie:
- Česká obchodní banka (Böhmische Handelsbank), akcie
.

14.2.2021

 Přidány nové akcie:
- Národní banka Československá (Nationalbank der Tschechoslowakei, National Bank of Czechoslovakia), akcie, 1926
- Národná banka Československá (Nationalbank der Tschechoslowakei, National Bank of Czechoslovakia), účastina, 1926
.
7.2.2021

 Přidány nové dluhopisy:

- Dobrovolný hasičský československý sbor města Třebíče, dlužní úpis, 100 Kč
- Sbor dobrovolných hasičů města Náměště nad Oslavou, dlužní úpis, 50 Kč
- Sportovní klub Motyčín, dlužní úpis, 50 Kč
.

31.1.2021

 Přidána nová akcie:
- Österreichisch-Schlesische-Tuchfabriks A.-G. Wien ("Rakousko-slezská továrna na látky akc. spol. Vídeň"), akcie, 1916, I emise
.

24.1.2021

 Přidána nová akcie:
- PAPIROGRAFIE, spojené továrny průmyslu papírového a grafického, akciová společnost v Praze (PAPIROGRAFIE, Vereinigte Fabriken der Papier- und graphischen Industrie Aktiengesellschaft in Prag), akcie
.

17.1.2021

 Přidána nová akcie:
- Česká grafická unie a. s. (Böhmische graphische Unie A. G.), akcie, 1941
.

10.1.2021

 Přidána nová akcie:
- Závody Ringhoffer-Tatra a. s. (Ringhoffer-Tatra-Werke A. G.), akcie, V. emise, 5x 400 Kč, 1935
.

3.1.2021

 Přidána nová akcie:
- HRABĚ a LOZOVSKÝ stavební akciová společnost v Praze (HRABĚ und LOZOVSKÝ Hoch- und Tiefbauaktiengesellschaft in Prag), akcie
.

27.12.2020

 Přidána nová akcie:
- Drevársky účastinný spolok (Holz Aktiengesellschaft), akcie, 500 Kč, 1919
.

20.12.2020

 Přidána nová akcie:
- Továrna na filtry a pivovarské stroje akc. spol. dříve B. H. Hellmann (Filter-und brautechnische Maschinen-Fabrik Akt. Ges. vorm. B. H. Hellmann), akcie
.

12.12.2020

 Přidány nové akcie:
- Hostivařské mlýny a pekárny akciová společnost v Hostivaři (Hostiwarer Mühlen- und Bäckereien-Aktiengesellschaft in Hostiwar), akcie, 500 Kč, 21.1.1920
- Hostivařské mlýny a pekárny akciová společnost v Hostivaři (Hostiwarer Mühlen- und Bäckereien-Aktiengesellschaft in Hostiwar), akcie, 25x 500 Kč, 10.9.1920
.

6.12.2020

 Přidána nová akcie:
- Akciová společnost Walter továrny na automobily a letecké motory (Walter Automobil- und Flugmotorenfabriken Aktiengesellschaft), akcie
.

29.11.2020

 Přidána nová akcie:
- Hostinský pivovar akc. spol. pražských sládků a hostinských (Gastwirte Brauerei, A. G. der Prager Bräuer und Gastwirte), akcie
.

22.11.2020

 Přidán nový podílový list:
- Silberbauende Gewerkschaft "Argenta" zu Weipert, Tschechoslovakei (Těžařstvo stříbra "Argenta" Vejprty, Československo), kuksový list - list na důlní podíl
.
15.11.2020

 Přidány nové dluhopisy:

- Západomoravské elektrárny, akciová společnost (Westmährische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft), zkratka ZME, Elektrisační půjčka, II. emise, 1 000 Kč
- Západomoravské elektrárny, akciová společnost (Westmährische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft), zkratka ZME, Elektrisační půjčka, III. emise, 500 Kč
.

7.11.2020

 Přidány nové akcie:
- Banka československých legií (Bank der tschechoslovakischen Legionen), akcie, 25x 200 Kč
- Českomoravská banka (Böhmisch-Mährische Bank), akcie
.

1.11.2020

 Přidána nová akcie:
- Slovenské akciové cihelny v Hodoníně (Slowakische Ziegelfabriken Aktiengesellschaft in Göding), akcie
.

25.10.2020

 Přidán nový kuksový list a zakladatelský list:
- Société anonyme des Mines de Zinc et de Plomb de Bohême ("Akciová společnost dolů na zinek a olovo v Čechách"), zakladatelský list
- Dzieditzer Montan-Gewerkschaft, kuksový list - list na důlní podíl
.

17.10.2020

 Přidány nové listy na důlní podíl - kuksové listy:
- Gewerkschaft Brucher Kohlenwerke in Bruch (Těžařstvo lomských uhelných dolů v Lomu), kuksový list - list na důlní podíl
- Severočeské hnědouhelné těžařstvo ve Vísce u Frýdlantu v Č. (Nordböhmische Braunkohlengewerkschaft in Dörfel bei Friedland i. B.), kuksový list - list na důlní podíl
.

10.10.2020

 Přidány nové akcie:
- Lundenburger Zuckerraffinerie Aktiengesellschaft (Břeclavská rafinerie cukru akciová společnost), akcie
- Verein mährischer Zuckerfabriken (Spolek moravských cukrovarů), akcie
.
4.10.2020

 Přidán nový dluhopis:

- Cs. kir. szab. Kassa-Oderbergi vasut (K. k. priv. Kaschau-Oderberger Eisenbahn, C. k. priv. Košicko-bohumínská železnice), 1 000 Zlatých, 1889
.

26.9.2020

 Přidána nová akcie:
- Appony-Kovarczi Mezőgazdasági-és Szeszipari Részvénytársaság (Appony-Kovarczer Landwirtschaftliche und Spiritusindustrie Actiengesellschaft, Oponicko-Kovarecká polnohospodárská liehopriemyselna účastinná spoločnosť), kmenová akcie
.

6.9.2020

 Přidána nová akcie:
- Gemeinnützige Baugesellschaft für Arbeiterwohnungen (A.-G.) [„Obecně prospěšná stavební společnost pro dělnická obydlí (akc. spol.)“], akcie
.

30.8.2020

 Přidán nový požitkový list:
- Localbahn Stramberg-Wernsdorf (Místní dráha Štramberk-Veřovice), požitkový list
.

22.8.2020

 Přidány nové akcie:
- Lokalbahn Wekelsdorf-Parschnitz-Trautenau (Místní dráha Teplice-Poříčí-Trutnov), prioritní akcie
- Steuerfreie Eisenbahn-Staatsschuldverschreibung (Österreichischen Nordwestbahn und Süd-Norddeutschen Verbindungsbahn), 2 000 Korun, 1909
.

15.8.2020

 Přidána nová akcie:
- Mannesmann-Coburg horní a hutní závody akciová společnost (Mannesmann-Coburg Berg- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft, Mannesmann-Coburg Bánya- és kohóművek Részvénytársaság), akcie
.

2.8.2020

 Přidána nová akcie:
- Nyústyai Takarékpénztár Részvény-Társaságnak (Hňušťanská sporiteľňa účastinná spoločnosť, Nustener Sparkasse Actiengesellschaft), zatímní list
.

26.7.2020

 Přidána nová akcie:
- Akciový pivovar v Pardubicích (Aktien-Brauerei in Pardubitz), akcie, III. emise, 1912
.

18.7.2020

 Přidány nové akcie:
- Laurin a Klement akciová společnost, továrna automobilů v Mladé Boleslavi (Laurin & Klement Aktiengesellschaft, Motorfahrzeugfabrik in Jungbunzlau), akcie, 1907, I. emise
- Laurin a Klement akciová společnost, továrna automobilů v Mladé Boleslavi (Laurin & Klement Aktiengesellschaft, Motorfahrzeugfabrik in Jungbunzlau), akcie, 1908, II. emise
.

11.7.2020

 Přidána nová akcie:
- „TITANIT“ (Ceipek módszerü) magyar biztonsági robbantóanyag részvénytársaság (Ungarische Sicherheitssprengstoff Actiengesellschaft "Titanit" (System Ceipek), Uhorská účastinná spoločnosť bezpečnostných výbušných látok „TITANIT“ (system Ceipek)), akcie
.

4.7.2020

 Přidána nová akcie:
- Glashüttenwerke Dux Wiegand & Co. Aktiengesellschaft („Skelné hutě DUX Wiegand a spol. akciová společnost“, někdy uváděn název „Skelné hutě Wiegand akciová společnost“), akcie
.

28.6.2020

 Přidána nová akcie:
- Ringhofferovy závody akc. spol. (Ringhoffer-Werke AG.),, akcie, II. emise, 1920
.

6.6.2020

 Přidány nové akcie:
- Druck- und Verlagsanstalt "Egerland", Kommanditgesellschaft auf Aktien ("Tiskárna a nakladatelsví Egerland, komanditní společnost na akcie"), akcie
- Vacuum oil company a. s. (Vacuum Oil Company Ltd.), akcie, 1x 2 500 Kč
.

13.5.2020

 Přidány nové dluhopisy a šeky:
- Zemská půjčka markrabství Moravského v obnosu 50 000 000 K splatná ve 40 letech (Landesanlehen der Markgrafschaft Mähren im Betrage von 50 000 000 K rückzahlbar innerhalb 40 Jahren), dluhopis, 100 K, 1911
- Živnostenská banka (Gewerbebank), 10 000 K, bankovní dlužní úpis, 1944
- Zemská banka pro Moravu a Slezsko (Landesbank für Mähren und Schlesien), komunální dlužní úpis, 10 000 Kčs, 1946
- Česká státní spořitelna (dříve Státní spořitelna), soukromý šek
- Slovenská štátna sporiteľňa, soukromý šek
.

9.5.2020

 Přidána nová akcie a podílový list:
- Družstvo hospodářských lihovarů pro prodej lihu v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Spiritus-Verkaufsvereinigung der landwirtschaftlichen Brennereien in Prag, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
- Vinné sklepy českých hostinských akciová společnost na Král. Vinohradech (Weinkellerei der böhmischen Gastwirte Aktien-Gesellschaft in Königliche Weinberge), akcie
.
23.4.2020

 Přidány nové dluhopisy:

- K. k. priv. Böhmische Nordbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Česká severní dráha), zkratka BNB, dluhopis, 300 Marek, 1882
- K. k. priv. Böhmische Nordbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Česká severní dráha), zkratka BNB, dluhopis, 300 Marek (první pětina dluhopisu), 1882
- K. k. priv. Böhmische Nordbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Česká severní dráha), zkratka BNB, dluhopis, 3 000 Marek, 1882
- Stadtgemeinde Karlsbad (Město Karlovy Vary), dluhopis, 500 Marek, 1892
- Stadtgemeinde Karlsbad (Město Karlovy Vary), dluhopis, 500 Marek, 1909
- Stadtgemeinde Karlsbad (Město Karlovy Vary), dluhopis, 1 000 Marek, 1909
- Dlužní úpis na 1 000 Dolarů
- Pražská železářská společnost (Prager Eisen-Industrie-Gesellschaft), dluhopis, 10 000 Korun
.
18.4.2020

 Přidány nové dluhopisy:

- Štátny dlhopis Československej socialistickej republiky splatný 1970-1979, dluhopis (tzv. "Rehabilitační dluhopis"), 1 000 Kčs
- Státní dluhopis Československé socialistické republiky splatný 1972-1981, dluhopis (tzv. "Rehabilitační dluhopis"), 5 000 Kčs
.

3.4.2020

 Přidány nové akcie a dluhopisy:
- Moravsko-slezské elektrárny, akciová společnost (Mährisch-Schlesische Elektrizitätswerke, Aktiengesellschaft), zkratka MSE, Elektrisační půjčka 1923, 10 000 Kč
- Východočeské elektrárny, akciová společnost (Ostböhmische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft), zkratka VČE (OBE), Investiční půjčka 1942, 10 000 Korun
- Západomoravské elektrárny, akciová společnost (Westmährische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft), zkratka ZME, akcie, 1931, II. série, 5 000 Kč
.
25.3.2020

 Přidány nové akcie:

- K. k. priv. Wollwaren-Industrie-Gesellschaft in Brünn (C. k. priv. Společnost pro průmysl vlnařský v Brně), akcie
- M. Schick & Co., akc. spol. (M. Schick & Co., A. G.), akcie
.
17.3.2020

 Přidány nové akcie:

- Kupferwerke Oesterreich (Měďárna Rakousko), akcie, 1908
- Kupferwerke Oesterreich (Měďárna Rakousko), akcie, 1911
.
11.3.2020

 Přidány nové dluhopisy:

- Klub československých turistů (KČST), odbor Jablonné nad Orlicí (Klub Tschechoslowakischer Touristen in Gabel an der Adler), 100 Kč
- Kuratorium Moravského průmyslového musea v Brně (Curatorium des Mährischen Gewerbe-Museums in Brünn), 25 Zlatých
- Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo ČECH v Žacléři, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, 100 Kč
- Section Eger und Egerland des deutschen und österreichischen Alpenvereins (Chebská sekce Německého a rakouského alpského spolku), 20 K
.
7.3.2020

 Přidány nové dluhopisy:

- Zemědělská banka markrabství Moravského (Landes-Culturbank der Markgrafschaft Mähren), komunální dlužní úpis, 100 Korun, 1907
- Zemědělská banka markrabství Moravského (Landes-Culturbank der Markgrafschaft Mähren), komunální dlužní úpis, 2 000 Korun, 1900
- Zemědělská banka markrabství Moravského (Landeskulturbank der Markgrafschaft Mähren), komunální dlužní úpis, 1 000 Kč, 1921
- Zemědělská banka markrabství Moravského (Landeskulturbank der Markgrafschaft Mähren), komunální dlužní úpis, 10 000 Kč, 1920
- Hypoteční a Zemědělská banka moravská (Mährische Hypotheken- und Landeskulturbank), komunální dlužní úpis, 10 000 Kč, 1924
.
1.3.2020

 Přidány nové akcie a podílový list:

- Společnost rolnického cukrovaru na akcie v Mor. Krumlově (Rolnická akciová továrna na cukr v Mor. Krumlově, Landwirthschaftliche Actien-Zuckerfabrik in M. Kromau), zatímní list na akcii
- Zuckerfabriks-Actiengesellschaft in Wawrowitz (Akciový cukrovar ve Vávrovicích), akcijní podíl
- Troppauer Zucker-Raffinerie-Actien-Gesellschaft (Opavská akciová společnost pro raffinování cukru), akcie, 25x 200 Kč, 1921
- Vyškovský cukrovar akciová společnost (Vyškover Zuckerfabrik-Aktiengesellschaft, Wischauer Zuckerfabrik-Aktiengesellschaft), akcie
- Cukrovar v Hrochově Týnci, společnost s ručením obmezeným (Zuckerfabrik in Hrochow-Teinitz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
- Neštěmická rafinerie cukru (Nestomitzer Zucker-Raffinerie), akcie
.
28.2.2020

 Přidány nové akcie:

- Akciová společnost zámecký pivovar v Kolíně (Schlossbrauerei-Actien-Gesellschaft in Kolin), akcie, I. emise, 1898
- Akciová společnost zámecký pivovar v Kolíně (Schlossbrauerei-Actien-Gesellschaft in Kolin), akcie, III. emise, 1921
- Erste Brünner Actien-Brauerei und Malzfabrik (První brněnský akciový pivovar a sladovna), akcie, IV. emise, 1897
- Mährisch-Ostrauer Bierbrauerei- u. Malzfabriks-Aktiengesellschaft vormals M. Strassmann (Moravsko-Ostravský pivovar a sladovna akciová společnost dříve M. Strassmann), akcie, 1899
- První brněnský akciový pivovar a sladovna (Erste Brünner Actien-Brauerei und Malzfabrik), akcie, VI. emise, 1921
- Rakovnický pivovar a sladovna akciová společnost v Rakovníku (Rakonitzer Brauerei und Malzfabrik Aktiengesellschaft in Rakonitz), akcie, II. emise, 1922
.
22.2.2020

 Přidána nová akcie:

- Schieferbergbau-Actien-Gesellschaft in Olmütz (Akciová společnost lomů břidlicových v Olomouci, Akciová společnost pro dobývání břidlice v Olomouci), zatímní list na akcii
.

1.2.2020

 Přidány nové akcie a dluhopisy:
- Aktien-Gesellschaft Johannisbad ("Akciová společnost Jánské Lázně"), akcie
- DUTAG, parní cihelna a továrna na hliněné zboží akc. spol. v Mor. Ostravě (DUTAG, Dampfziegelei und Tonwarenfabrik A. G. in Märh.-Ostrau), akcie, 1x 120 Kč
- DUTAG, parní cihelna a továrna na hliněné zboží akc. spol. v Mor. Ostravě (DUTAG, Dampfziegelei und Tonwarenfabrik A. G. in Märh.-Ostrau), akcie, 5x 120 Kč
- Leitmeritzer Aktiengesellschaft für Kalk- und Ziegelbrennerei (Litoměřická akciová společnost pro výrobu vápna a cihel, někdy uváděn název Litoměřické továrny na vápno a cihly, akciová společnost), akcie
- Březinské doly na hlínu a šamotárny akciová společnost (Briesener Ton- und Chamottewerke Aktiengesellschaft), akcie, 25x 200 Kč
- Akciová společnost pro průmysl železářský „FERRUM“ (Eisen-Industrie-Aktien-Gesellschaft „FERRUM“), akcie
- První brněnská továrna na výrobu hracích karet akc. spol. (Erste Brünner Spielkarten-Fabrik A.-G.), akcie
- 3% unifikační půjčka, umořitelná 1938-1987 (Staatliche amortisable Unifizierungsanleihe; Štátna umoriteľná pȏžička unifikačná; Állami egységesítési törlesztéses kölcsön)
- 4.5% půjčka obrany státu z roku 1936, umořitelná 1938-1987 (Amortisable Staatsverteidigungsanleihe, Štátna umoriteľná pôžička obrany štátu, Állami államvédelmi törlesztéses kölcsön)
.
.
.
.