ZPĚT

Waterlow & Sons Ltd.

.
AVERS :

 

   
   Hlubotisk
.
REVERS :

 Není

.
Rozměr :  A 4, 210 x 297 mm, (8,27 x 11,69 inch)
Datum :  20. léta 20. st.
Číslo :  ---
Tisk :  Waterlow & Sons Ltd.

Papír :

 Ceninový papír bez vodoznaku.