ZPĚT

Victoria Security Printing, a.s., Praha - UNIVERSAL BANK a.s., Ústí nad Labem - Pamětní list

.

AVERS :

 

   
   Ofsetový tissk
.

REVERS :

 Není

.
Rozměr :  A 4, 210 x 297 mm, (8,27 x 11,69 inch)
Datum :  15.2.1994
Číslo :  --- ---
Tisk :  Victoria Security Printing a.s., Praha

Papír :

 Ceninový papír s vodoznakem :