ZPĚT

Victoria Security Printing, a.s., Praha - The 1994 Atlantic CEO Institute Emerging Markets Forum

.
AVERS :

 

   
   Ofsetový tisk
.
REVERS :

 Není

.
Rozměr :  A 4, 210 x 297 mm, (8,27 x 11,69 inch)
Datum :  1994
Číslo :  000 000
Papír :  Ceninový papír s vodoznakem :