ZPĚT

American Bank Note Co./Victoria Security Printing, a.s., Praha - Pamětní list

.
AVERS :

 

   
   Hlubotisk - American Bank Note Co.
   Knihtisk - Victoria Security Printing a.s., Praha
.
REVERS :

 Není

.
Rozměr :  A 4, 297 x 210 mm, (11,69 x 8,27 inch)
Datum :  5. July 1992
Číslo :  000 045
Papír :  Ceninový papír s vodoznakem a "konfetami", text "American Bank Note Company"