ZPĚT

DINOCOLOR  (DONOCOMMERCE s.r.o., ČR)

.
AVERS :

 

   
   Ofsetový tisk
.
REVERS :

 Není

.
Rozměr :  A 4, 210 x 297 mm, (8,27 x 11,69 inch)
Datum :  1990
Číslo :  ---
Tisk :  DONOCOMMERCE s.r.o., Karlovy Vary, ČR

Papír :

 Ceninový papír s vodoznakem a vlákny.