ZPĚT

Klub sběratelů papírových platidel

.
AVERS :

 

   
   Použit námět z reklamní bankovky STC s Alfonsem Muchou - ofsetový tisk
.
REVERS :

 Není

.
Rozměr :  A 4, 210 x 297 mm, (8,27 x 11,69 inch)
Datum :  2006
Číslo :  000 219
Tisk :  Státní tiskárna cenin s.p., Praha

Papír :

 Ceninový papír s vodoznakem :