ZPĚT

!!!    HLEDÁM    !!!

     Historické cenné papíry (zatímní listy - Interims-Schein, akcie, požitkové listy - Genuss-Schein, kuksové listy - Kux-Schein, rentové listy, podílové listy, dluhopisy, obligace, dílčí úpisy, pokladniční poukázky - Kassen-Schein, základní, komunální a meliorační úpisy, šeky a šekové knížky, ...)

Období :

- Čechy, Rakousko-Uhersko, Německo - vše do roku 1918

- ČSR, Protektorát Č a M, Slovenský štát - vše od roku 1918 do 1945
- Československo, ČSSR - vše od roku 1945 do 1989
.
- Literaturu a odborné články o cenných papírech, bankovnictví a burze CP do roku 1945
- Knihu "COMPASS", jakýkoliv díl do roku 1944
- Obrázky CP, které nenajdete na těchto stránkách. Nejlépe v elektronické podobě, ale stačí i černobílá kopie
.

    Listinné akcie, dluhopisy, podílové listy ... po zkrachovalých společnostech z I. a II. vlny kupónové privatizace, i ve větším množství.

.
.

    Hledám vše z českých a zahraničních ceninových tiskáren :

- Literatura, odborné články ...
- Jakékoliv tisky, grafiky, rytiny, návrhy, předlohy ...   pro cenné papíry (akcie, dluhopisy, šeky, certifikáty ...), bankovky, atd.
- Specimeny, anuláty, vzory ...
- Ceniny, ceninový papír, vzorníky barev, papíru ...
- Reklama, reklamní předměty, korespondence ...
  KONTAKT
email :  cp604166410@gmail.com
telefon :  604 166 410
ICQ :  343-781-507

Dále hledám :

   Pokladní potvrzenky České národní banky vydané 1. února 1993 jako náhrada při nedostatku bankovek v oběhu v nominální hodnotě 2 000 Kč a 5 000 Kč. Vytiskla : Victoria Security Printing a.s., Praha

   Obligace Státní banky Československé z 15.11.1967 v nominální hodnotě 50 000 Kčs a 100 000 Kčs. Vytiskla : Státní tiskárna cenin s.p.