ZPĚT

 DETAIL
.
 

 
Avers :  Není
Revers :  Hradčany s malostranskými mosteckými věžemi - šedá - hlubotisk
Author :  Albín Brunovský
Engraver :  Bohumil Šneider, Miloš Ondráček
Signatures :  ---

Size :

 169 x 78 mm

Number :

 ---

Quantity :

 ???
Papír :  Bankovkový papír s vodoznakem a vlákny používaný pro československé bankovky z let 1985 - 1989
   
 

 Použito z bankovky (100 Kčs - avers, 1989)