ZPĚT

06 - Osobní úpisy
   
Stát :  Rakousko - Uhersko
Dlužník :  Franc Köhler
Věřitel :  Sparcassa der Stadtgemeinde Zwickau in Böhmen (Spořitelna města Cvikova v Čechách)
Název :

 Dlužní úpis

Nominál :  600 K
Sazba :  5 - ? %
Město :  Zwickau in Böhmen (Cvikov v Čechách)
Datum :  28.12.1903
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  208 x 338 mm - dvojlist
Poznámka :  Tisk: JOHAN KÜNSTNER, B.-LEIPA..
   
AVERS :

   
REVERS :

---