ZPĚT

06 - Osobní úpisy
   
Stát :  Rakousko - Uhersko
Dlužník :  Katharina Ahne
Věřitel :  Sparcassa der Stadtgemeinde Zwickau in Böhmen (Spořitelna města Cvikova v Čechách)
Název :

 Dlužní úpis

Nominál :  300 Zlatých
Sazba :  6 - 8 %
Město :  Zwickau in Böhmen (Cvikov v Čechách)
Datum :  27.1.1882
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  208 x 338 mm - dvojlist
Poznámka :  Tisk: Druck von Ed. Strache in Warnsdorf
   
AVERS :

   
REVERS :

---