ZPĚT

06 - Osobní úpisy
   
Stát :  Rakousko - Uhersko
Dlužník :  Rudolf Smetana, Terezia Smetana
Věřitel :  Občanská záložna v Hodoníně
Název :

 Dlužní úpis

Nominál :  1 200 Zlatých
Sazba :  7 %
Město :  Hodonín
Datum :  15.6.1891
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  209 x 340 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---