ZPĚT

06 - Osobní úpisy
   
Stát :  Rakousko - Uhersko
Dlužník :  Lorenz ??? z Mikultschitz (Mikulčice, okr. Hodonín)
Věřitel :  ---
Název :

 Dlužní úpis

Nominál :  40 Zlatých
Sazba :  --- %
Město :  Lundenburg (Břeclav)
Datum :  1.5.1801
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Rozměr :  ---
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---